7 nye rådgivningsforløb er sat i gang – fokus på organisationsudvikling, producentrollen og økonomisk bæredygtighed

Hvordan konstituerer og organiserer man sig bedst som kompagni eller selvproducerende scenekunstner? Det er en problemstilling mange scenekunstnere inden for den frie scenekunst kæmper med – både de nye i branchen og de etablerede kompagnier med flere års erfaring. 

Organisationsudvikling er et gennemgående tema blandt de i alt 26 selvproducerende scenekunstnere, producenter og kompagnier, som har ansøgt om et strategisk rådgivningsforløb hos Udviklingsplatformen i foråret 2021.

Vejledning om organisationsformer, og kompetenceløft til at strukturere og udføre producentopgaver, er ikke kun efterspurgt blandt de nye selvproducerende kunstnere og kompagnier. I ansøgningerne ser vi en tendens til, at de etablerede selvproducerende scenekunstnere og kompagnier fortsat kæmper med organisatoriske udfordringer, og har et stort behov for sparring og udvikling på dette område.
Udfordringerne handler helt konkret om hvilken type formel organisationsmodel man skal konstituere sig som. Desuden hvordan man som selvproducerende kunstner balancerer og tilgodeser begge dele af sit virke – som skabende kunstner og som producent. Dette viser sig som problematikker, der følger de selvproducerende kunstnere fra de tidlige år til senere i karrieren.

Et andet gennemgående tema er økonomisk bæredygtighed. Det ses typisk hos de scenekunstaktører, som har været i branchen i ml. 3 – 10 år.  Mange af dem arbejder genreoverskridende og søger typisk rådgivning om forretningsmodeller og strategier, samt vejledning til bedre at kunne at etablere co-produktioner og samarbejder med etablerede teatre og venues.

I alt syv rådgivningsforløb er sat i gang med kompetente rådgivere fra både scenekunstbranchen og erhvervslivet. Her kan nævnes kok og entreprenør Claus Meyer, som skal rådgive performer og iscenesætter Sigrid Cecilie Moses-Jacobsen omkring økonomisk bæredygtighed og alternative forretningsstrategier. Desuden erhvervspsykolog Louise Kampmark, som skal rådgive kompagniet MYRKR omkring identitet og lederskab.

Rådgivningsforløb i foråret 2021


Fokus: Organisationsudvikling

Mikkel Kryger og Maja Bonde Holtze / Producenter, samt My Grønholdt, Tine Østergaard og Julie Rasmussen / koreografer alle v. NORDLYS
Rådgiver: Susanne Danig / Danig Performing Arts Service
Fokus: Vision, organisationsstruktur og forretningsmodel.

Antoinette Helbing / Koreograf og danser v. Antoinette Helbing
Rådgiver: Lene Bang Henningsen /Creative producer v. Lene Bang Org.
Fokus: Organisationsudvikling – prioritering og tilrettelæggelse af producentopgaver.

Naja Lee Jensen / Selvproducerende kunstner og kunstnerisk leder v. HAUT.
Rådgiver: Hans Christian Gimbel / Administrations-, Økonomi- & Souschef  v. Aalborg Teater
Fokus: Bæredygtig vækst i organisationen. Ledelse, partnerskaber, netværk.

Alaya Riefensthal og Sara Troense / MYRKR. KBH
Rådgiver: Louise Kampmark / Erhvervspsykolog
Fokus: Identitet og lederskab – internt og eksternt.


Fokus: Økonomisk bæredygtighed

Morten Mosgaard / Administrativ leder v. Teater JævnRådgiver: Anika Barkan / Kunstnerisk leder for CoreAct.
Fokus: Forretningsplan og modeller, samt økonomisk bæredygtighed.

Sigrid Cecilie Moses-Jacobsen / Performer og iscenesætter v. Nordiske Duftspil.
Rådgiver: Claus Meyer/ Gastronomisk iværksætter og Chefredaktør, MEYERS
Fokus: Økonomisk bæredygtighed og alternative forretningsstrategier.

Lotus Lykke Skov / Fortæller, iscenesætter og kunstnerisk leder v. SenseScapes.
Rådgiver: Gertrud Exner/ Kunstnerisk leder og instruktør v. TeaterBlik
Fokus: : Udvikling af økonomisk bæredygtighed – herunder prioritering af indsatser som selvproducerende kunstner i forhold til netværk, salgs- og opsøgende arbejde.

Om Rådgivningen

Rådgivningen henvender sig til producenter og selvproducerende scenekunstnere på alle niveauer – nystartede kompagnier såvel som aktører, der har været i branchen i mange år. Udviklingsplatformen tilbyder strategisk, producentfaglig rådgivning til selvproducerende kunstnere, producenter og grupper inden for det uafhængige scenekunstfelt. Rådgivning med base i Aarhus udbydes i samarbejde med Performing Arts Platform.

Rådgivningen har til formål at kvalificere scenekunstaktøren til at indfri et udviklingspotentiale eller imødekomme en væsentlig strategisk udfordring. Via rådgivningen bliver scenekunstaktøren matchet med en erfaren rådgiver – enten fra scenekunstbranchen eller an anden branche.

For at komme i betragtning til et rådgivningsforløb skal man ansøge via en ansøgningsformular. Der er åbent for ansøgninger 2 gange årligt. Den kommende ansøgningsfrist er d. 6. maj 2021.


Det siger tidligere brugere af rådgivningen:

”Som et nyt kompagni er det svært at vide, hvor man skal gå hen med alle sine spørgsmål, og så er det utroligt rart at kunne få sådan et fortroligt rum, hvor man kan stille alle sine spørgsmål, som man ikke ville stille ude i branchen. Det der fortrolige rum er utroligt vigtigt at få bygget op”

”Det var en energiindsprøjtning og inspiration for alle. Og vi kunne tage initiativ i forskellige retninger. Det har været strategisk rigtigt godt.”

”Det som vi især har fået er et helikopterperspektiv på os selv, når vi skal træffe en beslutning om, hvad vi skal lave, har vi mere klare linjer om, kan det her svare sig eller kan det ikke.”