Borgerinddragende Scenekunst // Aarhus

Statens Kunstfond har i samarbejde med Esbjerg Kommune, Realdania og boligselskabet Ungdomsbo besluttet at iværksætte et pilotprojekt på Stengårdsvej i Esbjerg; et boligområde, som er på regeringens liste over “hårde ghettoer”. Projektet har fået navnet 6705 + Statens Kunstfond og har til formål at igangsætte borgerinddragende scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i samarbejde med områdets beboere. Ønsket er at der vil blive etableret nye møder mellem borgere og kunstnere, og derigennem skabe grobund for udvikling hos både borger og den kunstneriske æstetik. Statens Kunstfond har afsat i alt 1 mio. kr. af til at skabe scenekunst i boligområdet.

6705 + Statens Kunstfond skal tage udgangspunkt i det konkrete sted, situation og målgruppen er områdets børn, unge og voksne. Visionen er at skabe varige aftryk på Stengårdsvej, som også vil bestå efter afsluttet projekt.

I denne forbindelse inviterer Projektstøtteudvalget for Scenekunst, i samarbejde med Udviklingsplatformen og Performing Arts Platform Aarhus, til et temamøde om borgerinddragende scenekunst. Målsætningen for arrangementet er både at informere om 6705 + Statens Kunstfond og den nye pulje samt at dele generel viden om borgerinddragende scenekunst og diskutere muligheder inden for scenekunstmiljøet.

PROGRAM:

14.00 – 14.05 : Velkomst v. Charlotte

14.05 – 14.20 : Introduktion til 6705 + Statens Kunstfond v. Tina Tarpgaard

14.20 – 14.35 : Info om Esbjerg og udfordringerne på Stengårdsvej v. Liselotte Krodal / Esbjerg Kommune

  • Hvad er udfordringerne?
  • Tips til hvordan der kan skabes lokal forankring

14.35 – 14.50 : Borgerinddragende scenekunst v. Hello Earth (case 1)

14.50 – 15 : Kaffepause

15.00 – 15.15 : Borgerinddragende scenekunst v. Inge Agnete Tarpgaard (case 2)

15.15 – 15.30 : Perspektiver på borgerinddragelse v. Andreas Liebmann

15.30 – 15.50 : Faciliteret diskussion og Q&A v. Tina Tarpgaard

15.50 – 16.00 : Opsummering

TILMELD DIG HER SENEST DEN 3 MAJ

 

STED: Performing Arts Platform, Valdemarsgade 1G, 1. tv., 8000 Aarhus C

 

Foto: Beboere fra Stengårdsvej får nye kunstoplevelser med støtte fra Statens Kunstfond. Fotograf: Torben Meyer