Borgerinddragende Scenekunst // København

Statens Kunstfond har i samarbejde med Esbjerg Kommune, Realdania og boligselskabet Ungdomsbo besluttet at iværksætte et pilotprojekt på Stengårdsvej i Esbjerg; et boligområde, som er på regeringens liste over “hårde ghettoer”. Projektet har fået navnet 6705 + Statens Kunstfond og har til formål at igangsætte borgerinddragende scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i samarbejde med områdets beboere. Ønsket er at der vil blive etableret nye møder mellem borgere og kunstnere, og derigennem skabe grobund for udvikling hos både borger og den kunstneriske æstetik. Statens Kunstfond har afsat i alt 1 mio. kr. af til at skabe scenekunst i boligområdet.

6705 + Statens Kunstfond skal tage udgangspunkt i det konkrete sted, situation og målgruppen er områdets børn, unge og voksne. Visionen er at skabe varige aftryk på Stengårdsvej, som også vil bestå efter afsluttet projekt.

I denne forbindelse inviterer Projektstøtteudvalget for Scenekunst, i samarbejde med Udviklingsplatformen, Performing Arts Platform Aarhus, til et temamøde om borgerinddragende scenekunst. Målsætningen for arrangementet er både at informere om 6705 + Statens Kunstfond og den nye pulje samt at dele generel viden om borgerinddragende scenekunst og diskutere muligheder inden for scenekunstmiljøet.

PROGRAM:

15.00 – 15.05 : Velkomst v. Egil Bjørnsen / Daglig leder, Udviklingsplatformen

15.05 – 15.20 : Introduktion til 6705 + Statens Kunstfond v. Tina Tarpgaard

15.20 – 15.35 : Info om Esbjerg og udfordringerne på Stengårdsvej v. Liselotte Krodal / Esbjerg Kommune

  • Hvad er udfordringerne?
  • Tips til hvordan der kan skabes lokal forankring

15.35 : Borgerinddragende scenekunst v. Hello Earth (case 1)

15.50 – 16 : Kaffepause

16 – 16.15 : Borgerinddragende scenekunst v. Kunstnerkollektivet Familien (case 2)

16.15 – 16.30 : Perspektiver på borgerinddragelse v. Andreas Liebmann

16.30 – 16.50 : Faciliteret diskussion og Q&A v. Egil Bjørnsen og Tina Tarpgaard

16.50 – 17.00 : Opsummering

TILMELD DIG HER SENEST D. 3 MAJ

 

STED: Udviklingsplatformen for Scenekunst, København
Ottobussesvej 5A 2450 København S

Foto: Beboere fra Stengårdsvej får nye kunstoplevelser med støtte fra Statens Kunstfond. Fotograf: Torben Meyer