Creative Producers – Modul 3

ØKONOMISTYRING (ANSVARLIGHED)

En god økonomistyring er grundlaget for opretholdelsen af en bæredygtig scenekunstnerisk produktion. På modulet introduceres til strategiske forståelser og basale værktøjer til økonomisk ledelse og økonomistyring.

På Modul 3 vil du få viden indenfor følgende områder:

  • Kontrakter og aftaler
  • Budgetter og økonomistyring


TID:
10. dec. kl. 11- 21.30  og  11. dec. kl. 9-15

STED:
Den Danske Scenekunstskole, København.

 

Creative Producers er en efteruddannelse på 5 moduler, der henvender sig til producenter og selvproducerende kunstnere, der ønsker at udvikle producentfunktionen.

Funktionen som scenekunstproducent udvikler sig i disse år. Producenten arbejder afhængigt og tæt på skabende kunstnere og indgår i et symbiotisk samarbejde med kunstprojekter og kunstnere. Ofte er den kreative producent og kunstneren, én og samme person. Producenten har fået en aktiv rolle i kunstnerens eller kompagniets centrale strategiske virke.

Det betyder, at producenten potentielt er både leder af netværk, udvikling, internationalisering og administrativt ansvarlig. Den Danske Scenekunstskoles Efter- og Videreuddannelse (DDSKS EVU) og Udviklingsplatformen for Scenekunst (UFS) tilbyder derfor danske producenter af scenekunst en ny platform for kompetenceudvikling og netværksdannelse – en efteruddannelse for selvproducerende kunstnere og for administrerende producenter, der ønsker at udvikle producentfunktionen.

 

ARBEJDSFORM

På forløbet kobles læringsprocessen til de deltagendes aktuelle projekter. Som deltager vil du arbejde med at gøre kunstneriske projekter, du arbejder med, mere bæredygtige – både i strategisk, kunstnerisk og økonomisk forstand.

Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse er praktisk og anvendelig. Vi introducerer til konkrete værktøjer, der kan omsættes direkte til arbejdet med projekter. Uddannelsen har strategisk fokus på internationalisering, på koblingen af kunst og administration og på arbejdet med producentens personlige kommunikation og lederskab.

Underviserne vil alle have producenterfaring, og der inviteres internationale gæsteforelæsere på de fleste moduler.

MÅLGRUPPE

Vi optager ansøgere med virke i scenekunsten, som ønsker at videreudvikle producentfunktionen, både i den uafhængige og projektbaserede del af branchen og i etablerede institutioner.

ANSØG

Du skal ansøge om optagelse på hvert enkelt modul, du ønsker at tage.

Pris: 900,-

Ansøg via Den Danske Scenekunstskoles Efter- og Videreuddannelse.
Senest den 18. november.