Dialogmøde med Statens Kunstfonds to scenekunstudvalg

Projektstøtteudvalget for Scenekunst og Legatudvalget for Scenekunst inviterer scenekunstbranchen til dialogmøde. Udviklingsplatformen er operatør på dialogmødet og hoster og modererer dialogmødet via Zoom, samt håndterer tilmelding.

Hvorfor dialogmøde nu?

Coronakrisen presser kunstnere i denne tid, og det vil den også gøre en periode fremover. Men krisen byder også på nye muligheder og andre måder at udvikle kunsten på, så den møder borgerne – og måske et nyt publikum.

Det har vi allerede set flere eksempler på, mens det hele har været lukket. Vi har anet den fantastiske kapacitet, der ligger i scenekunstfeltet, og som på det seneste har givet sig udtryk i gentænkning af værker og alternative løsninger for, hvordan kunsten når ud til borgerne på trods af nedlukningen.

Vi vil gerne i dialog med jer om de nye formater og den udvikling af scenekunsten, der nu åbnes op for.

Tilmelding og praktiske oplysninger

Du kan tilmelde dig senest tirsdag den 12. maj kl. 12.00 gennem dette link.

 

Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt en mail med et link tirsdag den 12. maj kl. 12.30. Dette link skal du bruge for at komme på Zoom og deltage i mødet. Du logger på kl. 15.50.

Det er Udviklingsplatformen, som står for den praktiske afvikling af arrangementet.

 

Program for dialogmødet

Egil Bjørnsen fra Udviklingsplatformen er moderator for mødet.

Der vil være en kort pause under mødet.

 

15.50  Du logger på

16.00  Velkommen til dialogmøde ved Egil Bjørnsen, Udviklingsplatformen.
Teknisk info og spilleregler for mødet

16.05  Velkommen ved udvalgslederne Lisbeth Burian og Lars Seeberg

16.10  Status fra Legatudvalget for Scenekunst og Projektstøtteudvalget for Scenekunst

16.20  Kunsten nu – Kunst i Corona tiden – intro ved Tina Tarpgaard

16.25  Kunstnerisk præsentation med Sisters Hope

16.35  Nye formater og nye udfordringer og muligheder – åben dialog for og med alle

17.25  COVID-19 hjælpepakker og kompensationsordninger v. Slots- og Kulturstyrelsen

-Hvilke er relevante for scenekunstområdet?
-Hvordan kan/skal man henvende sig (hotline, sagsbehandler)?                                              -Hvor kan man finde information?

17.45   Nyhedsbreve og mails fra Statens Kunstfond

17.50   Afrunding og tak for i dag ved udvalgslederne Lisbeth Burian og Lars Seeberg

18.00   Du tjekker ud