Dialogmøde om Kunstnerisk Workspace I Aarhus

Hvordan sikrer vi at frie scenekunstnere, på tværs af kunstneriske profiler, behov og geografisk placering, får maximalt udbytte af vores nye kunstneriske workspace i København?

Vi inviterer til åben dialog i Aarhus på Performing Arts Platform. Dette dialogmøde fokuserer særligt på kunstneriske udviklingsprogrammer i det nye workspace.


Program:

Kunstnerisk Udviklingschef Rikke Juellund vil kort rammesætte og skitsere visionerne for det nye kunstneriske workspace.

Herefter lægges der op til dialog inden for temaet kunstnerisk udvikling:

Hvordan skaber vi de bedst rum og rammer for kunstnerisk udvikling?

Hvad er kunstnerisk udvikling for dit kompagni/gruppe?

Hvor i processen har du størst udbytte af at få sparring?

Hvilke typer af faglig sparring og udveksling savner du?

Har du forslag og input til kurateringsprocesser/kriterier?                 

 

Baggrund

Udviklingsplatformen ønsker at etablere et nyt kunstnerisk workspace i København.
Workspace skal udover at tilbyde prøvefaciliteter også være et kraftcenter for kunstnerisk udvikling for den frie scenekunsts aktører.

Helt fra start er feltets aktører blevet inddraget i etableringen af det kunstneriske workspace via dialogmøder.

Første dialogmøde fandt sted d. 26. feb. på Udviklingsplatformen. Se en opsummering her.

Vi ønsker med dette dialogmøde, at fortsætte den gode, åbne dialog omkring etableringen af det nye workspace.

TILMELD DIG HER

STED: Performing Arts Platform, Valdemarsgade 1G, 1 tv, 8000 Aarhus