Forum for udvikling af strategiske partnerskaber ml. den frie scenekunst og erhvervsaktører

Hvordan kan uafhængige scenekunstnere indgå partnerskaber med erhvervslivet og med hvilke mål og midler? Hvordan bruger man partnerskaber som kommunikationsstrategi? Ansøg om at deltage i et forum for partnerskaber mellem erhvervsaktører og den frie scenekunst, og bliv klar på hvordan du, og frie scenekunstnere generelt, kan indgå i kommunikative og kommercielle partnerskaber med erhvervslivet. 

Udviklingsplatformen sætter fokus på erhvervssamarbejder inden for den frie scenekunst og inviterer til et forum for partnerskaber mellem erhvervsaktører og den frie scenekunst. Her mødes scenekunstnere fra den frie scenekunst med erhvervsfolk og skal sammen identificere muligheder og benspænd i forhold til strategiske partnerskaber. Målet med arrangementet er at udarbejde en samarbejdsmanual for strategiske partnerskaber – særligt målrettet og tilpasset den frie scenekunst.

Forum for partnerskaber mellem erhvervsaktører og den frie scenekunst faciliteres af Martin Buck Hegaard, Owner and Director, New Relevance og Partner, BARC Scandinavia samt daglig leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst, Egil Bjørnsen.

På dagen bliver der bl.a. klarlagt og anvist konkrete værktøjer til:

 • Partnerskaber, der løser særligt vigtige strategiske udfordringer (f.eks. rækkevidde i kommunikation)
 • Evnen til at udvikle sin fortælling så den passer i forhold til forskellige partnere
 • Kommercielle partnerskaber/tidssvarende sponsorater med fokus på brug af indhold, brand og den gode fortælling.

Vi forventer at alle deltagere har gjort sig overvejelser om styrker og svagheder samt potentialer i deres organisation, og at de kan redegøre for, hvordan de vægter og udfører deres udadvendte kommunikation og PR. Det forventes ligeledes at alle deltagere spiller aktivt ind.

Fra erhvervslivet deltager:

 • Pernille Backhausen, Partner Sirius Advokater og bestyrelsesformand i Dansehallerne
 • Michael Boie, Business development and partnerships, Universal Music Group
 • Alexander Handberg Wodschou, Sales Manager, United Screen

Som deltager fra den frie scenekunst får du også en unik mulighed for at afprøve egne ideer til partnerskaber med kompetente folk fra erhvervssektoren.


Hvem kan deltage?
Scenekunstnere, producenter, grupper og kompagnier fra den frie scenekunst, som er interesserede i at indgå partnerskab med erhvervssektoren.

Der er max 10 pladser til frie scenekunstaktører.
Obs. der kan kun deltage 1 person fra hvert kompagni.


Udvælgelse
Deltagerne til Forum for partnerskaber mellem erhvervsaktører og den frie scenekunst bliver udvalgt af Martin Buck Hegaard, New Relevance; Marie Breyen, even Production  og bestyrelsesmedlem for Udviklingsplatformen og Egil Bjørnsen, daglig leder af Udviklingsplatformen.


Sted

Udviklingsplatformen for Scenekunst, Otto Bussesvej 5A, Bygn. 048

Sådan ansøger du om at deltage
Indsend en kort motiveret ansøgning på max en A4 side, der indeholder følgende:

 • Præsentation
  • Navn på gruppe/kompagni
  • Beskriv kort jeres gruppe/Kompagni. Herunder kort hvad I tidligere har produceret og hvad I pt. arbejder med nu.
 • Partnerskaber
  • Hvad er din motivation for at indgå partnerskaber med erhvervslivet?
  • Hvem er dine/jeres målgrupper – nævn mindst tre (gerne flere)
  • Hvad forestiller du dig, at dit kompagni/gruppe kan tilbyde erhvervslivet?

Indsend din ansøgning senest d. 13 januar. 

Ansøgere får svar i uge 3 om de har fået plads.

 

Topbillede: Kostumer og installation skabt for Netto til Folkemødet i Allinge 2018 af Charlotte Calberg. Foto: Charlotte Calberg