Internationalt seminar under Det Frie Felts Festival 2019 

Under Det Frie Felts Festival 2019 afholder vi et internationalt seminar med fokus på aktuelle strategier inden for internationale festivaler og produktionshuse, som arbejder med det frie felt.

Her vil vi undersøge forskellige perspektiver på kurateringsmetoder, co-produktion og organisering af aktuelle værker og festivaler.

Seminaret inviterer scenekunstnere, produktionsfolk, kuratorer og andre, der arbejder med dansk scenekunst, til at møde en gruppe internationale gæster, der er inviteret til festivalen.  Målet er at skabe et rum for og tid til at danne netværk og diskussion med henblik på at fremme internationalt samarbejde – i år især med særligt fokus på samarbejde mellem tyske festivaler og produktionshuse og danske/nordiske scenekunstnere.

Seminaret består af et oplæg fra en norsk scenekunstgruppe med erfaring fra den internationale scene og fire oplæg fra internationale tilrettelæggere og festivalkuratorer samt en workshop. Bagefter inviteres alle til at deltage i aftenens program på festivalen.

Seminaret er et samarbejde mellem Det Frie Felts Festival, Statens Kunstfond og Udviklingsplatformen. Det indgår som en del af de aktiviteter som afholdes i forbindelse med Det Internationale Kulturpanels fokus på Tyskland. Det er støttet af Statens Kunstfond.


Program

09:00-10:00  Morgenmad

10:00-10:45

 • Velkomst ved festivalarrangørerne
 • Præsentationsrunde: Alle internationale gæster ved festivalen præsenterer sig selv og fortæller, hvor de kommer fra og hvilken organisation, de repræsenterer.
 • Oplæg ad De Utvalgte  (NO) – 20 år inden for det frie felt i Norge.

10:45-12:15

 • Tysklandsfokus: Vi har inviteret fire tyske gæster til at fortælle om deres arbejde. Kurator Martin Hammer (Wiesbaden Biennale), kunstnerisk leder Franziska Werner (Sophiensaele, Berlin), kunstnerisk leder Haiko Pfost (ImpulseTheater Festival, Düsseldorf) og Thomas Fabian Eder (Performing Arts Programm, Berlin).
 • Hver oplægsholder har 20 minutter til at fortælle om sit arbejde med fokus på disse spørgsmål:
 • Hvordan understøtter du udviklingen af artister og grupper fra det frie felt?
 • Hvilken slags kunstnerisk arbejde er du interesseret i? Kan du se dig selv facilitere et dansk-tysk samarbejde i fremtiden?

12:15-12:45

 • Sandwich og kaffe

12:45-13:30

 • Workshop: De internationale gæster bliver sat sammen med de danske deltagere (lokale scenekunstnere, producenter osv.) for at diskutere:
 • Hvad ser du som de største udfordringer inden for det frie felt?
 • Strategier for bæredygtighed inden for det frie felt / visioner for fremtiden.

13:30-14:00

 • Opsamling

 

Sted: Udviklingsplatformen for Scenekunst, Otto Busses Vej 5A, Byg. 048,
2450 København SV.

Det er gratis at deltage i seminaret.

TILMELDING LUKKET

 


English:

International Seminar during DFFF2019/Selected Works.

 

During Selected Works (Det Frie Felts Festival) 2019 we are organizing an international seminar focusing on current strategies within international festivals and production-houses working with the independent performing arts scene.

We will look at different perspectives on ways of curating, co-producing and organizing contemporary performances and festivals.

The seminar is a collaboration with the Danish Arts Foundation, The Development Platform and Selected Works, supported by the Danish IKP (Det internationale Kulturpanel).

The event invites artist, producers, curators and other people working within the Danish performing art scene to meet international guests invited for the festival, and it is a chance to network and connect. We aim to provide space and time for networking and discussions in order to promote more international collaborations this year especially between German festivals and production houses and Danish/Nordic artists.

The seminar will take place on Friday March 15 from 10.00 – 14.00 and consists of a presentation by a Norwegian performing arts group with experience from the international scene, 4 presentations from international programmers and festival curators and a workshop, before inviting everyone to attend the evening programme at the festival. 

 

Programme

09:00-10.00  Breakfast

10:00-10:45

 • Welcome by the festival
 • Presentation-round: All international guests at the festival present who they are, where they come from and what organisation they represent.
 • Presentation by “De Utvalgte”(NO) – 20 years in the independent scene in Norway.

10:45-12:15

 • German Focus: four invited German guests talk about their work: curator Martin Hammer (Wiesbaden Biennale), artistic director Franziska Werner (Sophiensaele, Berlin), artistic director Haiko Pfost (Impulse Theater Festival, Düsseldorf), Thomas Fabian Eder (Performing Arts Programm, Berlin).
 • Each speaker has 20 minutes to tell about their work, focusing on these questions:
 • How do you support the development of artists and groups from the independent scene of performing arts?
 • What kind of artistic work are you interested in? Can you imagine facilitating Danish-German collaborations in the future?

12:15-12:45

 • Sandwich and coffee

12:45-13:30

 • Workshop: International guests are seated with Danish participants (local artists, producers etc.), to discuss:
 • What do you see as the main challenges in the independent performing arts field?
 • Strategies for sustainability within the independent scene / Visions for the future.

13:30-14:00

 • Round up.

FREE ADMISSION. Registration necessary.
Deadline Wednesday March 11th.