Kursus i ansættelsesret og– kontrakter, Aarhus

 v. Dansk Teaters jurister Charlotte Bach og Tanja Duus

Få styr på de basale krav til ansættelseskontrakter og den omkringliggende lovgivning, når du skal ansætte personale. Dette kursus fokuserer på at give producenter og selvproducerende kunstnere kendskab og redskaber til at forme kontrakter med ansatte på deres projekter.

I kurset kommer vi ind på følgende problemstillinger:

Hvornår skal man skrive ansættelseskontrakter i forløbet som projektteater?

Hvordan kan man tage forbehold tidligt i processerne, hvor fondsmidler endnu ikke er helt på plads?

Hvad skal man bruge som rettesnor for lønforhandling?

Hvor kan man finde råd og vejledning?

Vi gennemgår desuden hvilke elementer, der ifølge lovgivningen skal være tilstede i en ansættelseskontrakt (baseret på standardkontrakter fra Dansk Teater). Vi kommer også ind på hvad man gør, hvis man selv eller andre misligholder aftalerne i kontrakterne, og hvorledes man kommer videre i en sådan proces.

Sted: Performing Arts Platform, Aarhus

Målgruppe: producenter og selvproducerende scenekunstnere

Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig her senest den 21. februar