Open Call: International scenekunstudveksling ml. Danmark og England med fokus på bæredygtighed

I samarbejde med Julie’s Bicycle, Arts Council England og Udviklingsplatformen for Scenekunst udbyder Projektstøtteudvalget for Scenekunst dette udviklingsprogram, som har til formål at hjælpe scenekunstaktører i England og Danmark med sammen at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion

Både engelske og danske scenekunstaktører med international turné- og samarbejdserfaring kan ansøge om at være med i det interaktive onlineprogram, som ledes af den anerkendte organisationen Julie’s Bicycle med bidrag fra Udviklingsplatformen for Scenekunst.

OPEN CALL: INTERNATIONAL SCENEKUNSTUDVEKSLING MELLEM DANMARK OG ENGLAND MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

Ansøgningsfristen er d. 29. november 2021 kl. 14:00.
Du ansøger gennem Statens Kunstfond, som også står for udvælgelsen af grupper.

Læs mere og ansøg her +