Paneldebat på Kulturmødet Mors

Return on Investment
Får vi nok kunst ud af kunstnerne?

I Danmark investeres der hvert år mange penge i kunst og kultur. Kan vi med få nye tiltag skabe bedre arbejdsvilkår for de udøvende kunstnere, så vi får mere kunst ud af kunstnerne til glæde for alle?

Med Udviklingsplatformen for Scenekunst som tovholder har en række brancheorganisationer skitseret en ny forsøgsordning, der skal styrke arbejdsvilkårene for freelance scenekunstnere. Er den vejen frem? Mød op og deltag i debatten!

Panel debatten modereres af Mikkel Harder, leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst

 

PANELDELTAGERE:

Ida Auken, Kulturordfører for Socialdemokratiet

Benjamin Boe Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund

David Price, associeret kunstnerisk leder af Holstebro Dansekompagni, medlem af Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Nønne Mai Svalholm, scenekunstner, bestyrelsesmedlem af Uafhængige Scenekunstnere

STED:
Scenekunstens Hus – Værkstedet, KulturVejen

 

ARRANGØRER:

De Frie Koreografer, Brancherådet for Scenedans, Uafhængige Scenekunstnere, Performing Arts Platform Aarhus og Udviklingsplatformen for Scenekunst