Producers Platform #5

ARTISTIC ENTREPRENEURSHIP

Lær de grundlæggende begreber i forståelsen af entreprenørskab. Skab klarhed på omfanget af kunstnerisk entreprenørskab og funktionerne i din virksomhedsdrift. Forstå og test idegenerationsprocesser og få værktøjer til at udarbejde din egen businessplan.

Velkommen til en dag om Artistic Entrepreneurship med keynotes og workshop af spændende internationale eksperter inden for feltet skabt til at understøtte scenekunstneres professionelle karriere.

 

Konsulent Lidia Varbanova vil introducere de grundlæggende begreber og skabe forståelse for hvorfor entreprenørskab og iværksætter feltet kan bruges inden for de kreative områder.

 

 

 

 

Isabel Andreen/Spectacle Vivant Bretagne, vil introducere deres arbejde med entreprenørskab for scenekunstnere og endelig vil Sofie Marine Haag og Susanne Danig stå for en workshop, hvor du får lov at prøve redskaber af på egen virksomhed omkring idegenerering på alternative indtægtskilder og hvordan du udarbejder en businessplan.

 

 

 

Arrangementet forgår på engelsk.

Dagen efter den 6. sep. kl. 9.30-14 tilbyder Lidia Varbanova 3 gratis individuelle sessions – de uddeles ved ansøgning til dem, der har deltaget i workshoppen.

 

Tilmelding senest onsdag den 29 august via dette link.

PROGRAM FOR DAGEN

Kl. 9.30-10:  Kaffe/the velkomst

Kl. 10:          Egil Bjørnsen, Daglig leder af Udviklingsplatformen byder velkommen

Kl. 10.10:     Susanne Danig introducerer dagen og artistic entreprenuership

Kl. 10.30:     Introduktion til Deploy Isabel Andreen

Kl. 11:     Keynote: Lidia Varbanova gennemgang af termer og cases

Kl. 11.45:     Kort kaffepause – Lidia fortsætter

Kl. 13.00:     Frokost

Kl. 13.45:     Workshop introduktion – businessmodeller & branding/Sofie M. Haag

Kl. 14.15:     Workshop 1: Ud af boksen brainstorm/skab innovation

Kl. 14.45:     Opsamling og præsentation af ideer

Kl. 15.00:     Kaffepause

Kl. 15.15:     Workshop 2: Konkretisering og business plan

Kl. 15.50:     Afslutning – runde med gode ideer, tanke, inspiration fra dagen

Kl. ca. 16:    Vin og snacks

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Learn the basic concepts in understanding artistic entrepreneurship. Create clarity on the scope of entrepreneurship and the features of your business operations. Understand and test idea generating processes and get tools to create your own business plan.

Welcome to a day about Artistic Entrepreneurship with keynotes and workshop by exciting international experts in the field formed to support performing artists in their professional activities. Consultant Lidia Varbanova will introduce the basic concepts and create an understanding of why the entrepreneurical field can be used within the creative field. Isabel Andreen / Spectacle Vivant Bretagne will introduce their work with entrepreneurship for performing artists and finally, Sofie Marine Haag and Susanne Danig will host a workshop where you will be allowed to try out your own business ideas for identifying alternative income sources and how to compile a business plan.

 

Sted/Location:
Udviklingsplatformen for Scenekunst
Otto Busses Vej 5A, BYG48
2450 København SV

Tilmelding senest onsdag den 29 august via dette link.