Sololøb eller pardans – Den kreative producents lederskab

Den kreative producent jonglerer med mange fagligheder og en af dem er rollen som leder: Som projektleder, som samleder med den kunstneriske leder og, ikke mindst, som leder af egen producentpraksis. Men hvordan navigerer man som producent mellem de forskellige ledelsesroller, og hvordan finder og fastholder man en identitet som leder på tværs af projekter?

På denne Producers’ Platform får du konkrete redskaber til at professionalisere din egen ledelsespraksis og din rolle i ledelsesduoen med den kunstneriske leder.

Dagen faciliteres af erhvervspsykolog Louise Kampmark, som vil introducere deltagerne til en række ledelsesbegreber og –greb, der er relevante i forhold til producentens ledelsesrolle. Deltagerne får mulighed for at afprøve konkrete værktøjer til refleksion over egen motivation og eget råderum, ligesom vi sammen stiller skarpt på en række typiske problemstillinger i samarbejdet med den kunstneriske leder. Det bliver en dag med både helikopterperspektiv, sparring med ligesindede og inspiration fra hardcore viden om ledelse.

 

Louise Kampmark er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2002. Efter at have arbejdet som konsulent i blandt andet Implement, startede hun i 2008 eget firma, hvor hun arbejder med lederudvikling, facilitering af seminarer og coaching i forhold til professionelle dilemmaer. Louise er optaget af samskabelse af lokalt tilpassede løsninger og af at skabe engagerende dialoger om dilemmaer i praksis. Louise arbejder for bl.a. Novo Nordisk, Danmarks Nationalbank, Rigsadvokaten og Folketinget samt mange mindre NGO’er.

Producers’ Platform er en del af en langsigtet strategi for en styrkelse og professionalisering af producentstanden indenfor dansk scenekunst. Som afslutning på dagen åbner vi op for visionerne og reflekterer sammen over, hvad vi kan gøre for at danske producenter samles om en fælles brancheidentitet og får en stærk stemme i scenekunstlandskabet. Som inspiration præsenteres vellykkede tiltag fra andre lande, og vi vil også høre om større nationale og internationale branchearrangementer, der finder sted i 2020.

MÅLGRUPPE
Seminaret er for alle, der definerer sig som professionel kreativ producent – både freelancere i det frie felt og ansatte på etablerede teatre.

PROGRAM

9.30-10.00: Ankomst og kaffe/te

10.00 – 10.15: Velkomst ved Udviklingsplatformen for Scenekunst

10:15 – 12.15: Oplæg og workshop ved erhvervspsykolog Louise Kampmark.

  • Opvarmning og dilemmapanel
  • Dit indre kompas, hvad pejler du efter?

12.15-13.00: Frokost

13.00-14.00: Oplæg om ledelse ved Louise Kampmark

14.00-14.15: Pause

14.15-16.00: Workshop ved Louise Kampmark.

  • Anledninger til ledelse
  • Introduktion til feedback værktøj
  • Øvelse feedback
  • Individuel refleksion og afslutning

16.00-17.00: Fælles refleksion omkring producentstanden i DK og brainstorm over muligheder for at samle os som branche. Præsentation af konkrete tiltag i andre lande samt kommende nationale og internationale branchearrangementer for producenter.

STED

Udviklingsplatformen for Scenekunst, Otto Bussesvej 5 A, bygn. 048, 2450 København SV

PRIS
Gratis. Vær opmærksom på, at vi opkræver et no-show fee på 250 kr. ved manglende fremmøde. Afbud skal ske senest 4 dage før arrangementet finder sted.

SPROG
Dansk

TILMELDING LUKKET

OBS. du først er sikret en plads på Producers Platform#6, når du har modtaget en bekræftelsesmail efter tilmeldingsfristens udløb.

NB: Deltagerne vil få tilsendt et anonymt spørgeskema om ledelsespraksis og -udfordringer, som bedes udfyldt inden arrangementet. Det er både et greb til at sætte nogle overvejelser i gang hos hver enkelt deltager på forhånd, men vil også blive brugt som basis for diskussioner på dagen.

Producers’ Platform # 6 er arrangeret af Udviklingsplatformen for Scenekunst v. producent Aline Storm, i samarbejde med Ann-Jette Caron, projektleder, og Lene Bang Org, faglig konsulent.