Sommerfest på Udviklingsplatformen

Kom og snak, skål og dans med dine branchefæller ved sæsonens afslutning.

Yderligere information kommer løbende.