IDÉUDVIKLINGS- OG BRAINSTORMMØDE FOR SCENEKUNSTAKTØRER FRA HELE LANDET

Få afprøvet og udvekslet dine idéer i trygge rammer
Udviklingsplatformen for Scenekunst, Ottobusses vej 5A, 2450 Kbh S

Afprøv dine idéer og få kreative indspark fra andre scenekunstaktører fra hele landet. I forbindelse med Det Frie Felts Festival (DFFF) inviterer vi, i samarbejde med DFFF, SceNet, og TIO til Udviklings- og brainstormmøde med fokus på idégenerering.

Vi inviterer både de etablerede scener såvel som frie grupper og scenekunstaktører, og giver jer mulighed for at møde hinanden i en uforpligtende setting. Her vil I få mulighed for at udveksle eksisterende idéer og udvikle nye med henblik på potentielt at etablere nye samarbejder i fremtiden.

Udviklings- og brainstormmødet er DEL 2 af et samarbejdsprojekt arrangeret af Udviklingsplatformen for Scenekunst i samarbejde med TIO, SceNet og DFFF.  DEL 1 var en rundtur til udvalgte jyske scener. Formålet med rundturen og dette arrangement er at skabe bedre forudsætninger for nye fremtidige samarbejder mellem etablerede scener og frie grupper på tværs af landet.

Match-making, speed-dates og pitch sessions tager ofte udgangspunkt i færdige koncepter og fastlagte produkter el. produktioner. Vi oplever sjældent arrangementer, hvor de forskellige scenekunstaktører får mulighed for at diskutere og afprøve idéer, der måske ikke engang kan karakteriseres som et projekt endnu. Den mulighed får I derfor nu.

Der er et kæmpe kunstnerisk og ressourcemæssigt potentiale i et øget samarbejde på tværs af dansk scenekunst og mellem de uafhængige og etablerede scener. I forbindelse med DFFF er mange scenekunstaktører fra hele landet samlet i København. Vi ser det som en oplagt anledning til at mødes på tværs af geografi og scener.

Med dette Udviklings- og brainstormmøde vil vi skabe trygge, transparente rammer for en fælles idéudveksling, der bygger på både kunstnerisk interesse og nysgerrighed.


Formatet

Vi matcher samtlige deltagerne, så du/I bliver henvist direkte til et rundbord ved mødets start. Hver deltager/gruppe/teater skal forberede 5 minutters præsentation af en kunstnerisk idé eller projekt de gerne vil have samarbejdspartnere til eller kunne tænke sig at få input og feedback til. Herefter er der afsat tid til diskussion. Efterfølgende roterer deltagerne ved rundbordene.  Der er afsat i alt 90 min til hele seancen. Efterfølgende er der mulighed for at networke over drinks og snacks. Bagefter opfordrer vi alle til at se forestillinger på DFFF. Se programmet her


Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage, beder vi dig om at tilmelde dig senest den 19. december. Vi kender nok mange af jer, men vi vil alligevel bede jer om at præsentere jer selv kort (det kan fint være med et link til en hjemmeside), og skrive nogle få sætninger om jeres kunstneriske planer. Beskriv gerne jeres kunstneriske interesseområder og/eller andre ting I mener er vigtige for os at vide, for at vi kan sammensætte gode diskussionsgrupper på dagen. Så sørger vi for at du/I kommer sammen med andre aktører, hvor der er fælles interessefelter – og hvor der er potentielle frugtbare samarbejdsmuligheder.


Tilmelding senest den 21. december 
til Sofie via administration@udviklingsplatformen.dk

Du behøver ikke at have deltaget i DEL 1 for at kunne deltage i DEL 2, som også er åben for teatre i København.