Webinar: Strategisk og praktisk fundraising

Få opgraderet dine fundraising skills med konkrete tips og metoder til at målrette og strukturere din fondsansøgning.

Første del af webinaret er et oplæg om fondssøgning ved Merete Monberg fra kulturprojekt.dk. Her får du konkrete råd og vejledning til projektbeskrivelse, målgruppe og den løbende strategiske kommunikation med fondene omkring dit projekt.

Herefter vil Rune Vadstrøm Andersen, kunstnerisk leder af DYNAMO Workspace, stille skarpt på ansøgningsbudgettet og metoder/strategi til at opnå medfinansiering af projekter, samt udvikling af strategiske partnerskaber.

Efterfølgende er der afsat tid til besvarelse af de spørgsmål, som kommer ind via chatten.

Merete Monberg er journalist med mange års erfaring fra DR i en lang række funktioner både på TV og radio: redaktør, kampagnekoordinator, nyhedsvært, podcastproducer med mere – senest som redaktør i DR Kultur. Merete er certificeret fundraisingmanager og diplomuddannet i strategisk kommunikation. Ved siden af er hun projektleder i The Why Foundation.

Rune Vadstrøm Andersen er en del af den kunstneriske og strategiske ledelse af DYNAMO Workspace. Rune deler ud af viden opsamlet gennem 20 års arbejde med fundraising i det kunstneriske felt.

 

Niveau: Basic

Målgruppe: Nyetablerede kompagnier, selvproducerende scenekunstnere og producenter med under 3 års erfaring. Mere erfarne er også velkommen.

Hvor: Online via Zoom. Link udsende til tilmeldte deltager kort før webinaret.

Pris: Gratis

Tilmelding er lukket 

 

UPgrade digitale værktøjer

Som forberedelse til webinaret om strategisk fundraising kan du med fordel gå ind på vores UPgrade ressource om fundraising. Her finder du bl.a. en alfabetisk oversigt over fonde, samt diverse nyttige links: UPgrade Fundraising +

 

Webinarrække: Crash courses i producentopgaver

Webinaret ‘Strategisk og praktisk fundraising’ er en del af webinarrækken: Crash Courses i producentopgaver. Webinarrækken tager dig igennem fire klassiske og uomgængelige områder inden for produktion af scenekunst: Kommunikation/branding, fundraising, økonomistyring og organisering. Læs mere og tilmeld dig her:

Kommnikation – brandidentiet

Tirsdag d. 5 marts kl. 10 -11.30 I Online
Oplægsholder: Anja Riis Petersen fra Third Dot
Pris: Gratis

Økonomistyring – budget, regnskab mm.

Tirsdag d. 6. september 2022 kl. 10-11.30 /Online
Oplægsholdere: John og Tine Gottenborg Bruun fra Cyrk
Pris: Gratis

Organisering med fokus på etablering af en teaterforening

Tirsdag d. 25. oktober kl. 10-11.30 / Online
Oplægsholder: TBA
Pris: Gratis

 

Webinaret udbydes i samarbejde med Performing Arts Platform Aarhus.