Workshop 1: Publikumsrelationer i den frie scenekunst – København

WORKSHOP 1: STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Workshoppen er målrettet aktører inden for den frie scenekunst.

Hvordan udvikler man relationen til publikum, hvis man ikke har eget hus og typisk lejer sig ind på andre scener eller spiller på turné? Det er en udfordring som mange drifts- og projektstøttede scenekunstaktører står overfor.

På denne workshop arbejder vi med udvikling af din/jeres egen strategi og handlingsplan for udvikling af publikumsrelationer.
Hver gruppe eller kompagni arbejder med deres egen konkrete case. Når dagen er omme, har du identificeret tre strategiske indsatsområder og beskrevet, hvordan du vil nå dem.

Workshoppen er det første modul i workshopforløb ‘Udvikling af publikumsrelationer’, der er målrettet scenekunstaktører inden for den frie scenekunst. Underviserne er Lasse Marker og Søren Rasmussen fra Rasmussen&Marker.

——————————————————————————————

Workshop-forløbet består af to heldags-workshops, et i foråret 2020 og et i efteråret 2020. Begge workshops tager udgangspunkt i den nationale borgerundersøgelse ”Perspektiver på Publikum” og giver grupper, kompagnier og selvproducerende scenekunstnere fra den frie scenekunst viden og værktøjer til at arbejde strategisk med udvikling af publikumsrelationer.

Workshop-forløbet giver dig:

– Viden om danskerne brug af og forhold til scenekunst

– Værktøjer til at kunne arbejde med publikumsudvikling

– Mulighed for at anvende værktøjerne i relation til din kunstneriske profil og projekt

– De første skridt til at udforme en strategi og handlingsplan for dit videre publikumsarbejde

STED: Udviklingsplatformen for Scenekunst

Pris: Det er gratis at deltage i workshop-forløbet.
Tilmelding nødvendig. Vi anbefaler, at du tilmelder dig begge heldags-workshops, da de er tilrettelagt som et forløb.

Målgruppe: Workshopforløbet er målrettet projekt og driftsstøttede kompagnier, scenekunstnere og producenter inden for den frie scenekunst.

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.applaus.nu/workshop-forloeb-udvikling-af-publikumsrelationer/