Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

Tidligere indsatser

2022: Internationalt symposium for branchefolk i et samarbejde mellem Toaster og UP.

Vi sætter fokus på de mange gaver og udfordringer, der ligger i det Internationale: Hvad er de presserende spørgsmål og nye retninger? Hvordan fremmer vi diversitet og fair samarbejder? Hvor hører man til som kunstner? Kan man være international lokalt?


Arbejdsgruppe om bedre arbejdsvilkår for frie scenekunstnere

UP har faciliteret en arbejdsgruppe på tværs af brancheorganisationer, som har delt viden om det frie scenekunstfelts arbejdsvilkår og behov. Herunder diskussioner og undersøgelser af mulige modeller, som kan styrke arbejdsforholdene inden for det koreografiske felt og det frie scenekunstfelt generelt. Arbejdsgruppen består af: De Frie Koreografer, Brancherådet for Scenedans, Uafhængige Scenekunstnere, Performing Arts Platform Aarhus og UP.

2022 – 2023: Internationale projekter om bæredygtig scenekunst

I samarbejde med Julie’s Bicycle, Arts Council England og UP udbød Statens Kunstfond i 2022 internationale projekter om bæredygtig scenekunst. Projekterne havde til formål at hjælpe scenekunstaktører i England og Danmark med sammen at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion. Udviklingsprogrammet byggede på Arts Council England og Julie’s Bicycle’s ’Accelerator Program’; et uddannelses-, ledelses-, udvekslings- og mentorprogram, der hjælper kulturelle organisationer med at fremme deres bæredygtige praksis.

2022: CINARS

I samarbejde med Statens Kunstfond og CINARS afholdt UP i juni 2022 det fire dage lange seminar ‘Issues and strategies of international touring’ med repræsentanter fra CINARS. På seminaret deltog desuden de 13 danske kompagnier, som blev udvalgt af Statens Kunstfond til at deltage på CINARS i 2022.

2021 – 2022: Teaterseminar

I 2021 og 2022 klædte UP, med støtte fra Statens Kunstfond, 10 kunstnere og grupper på til at pitche og promovere deres forestillinger på Danmarks Teaterforeningers årlige Teaterseminar. Ud over dækning af deltagergebyr og ophold, gav projektet også adgang til et forberedende og opkvalificerende forløb frem mod Teaterseminaret med heldags-workshop, som havde til formål at klæde deltagerne bedst muligt på til at pitche og promovere deres forestillinger.

2021: Digital Presence

Indsatsen ‘Digital Presence’ havde i 2021 fokus på digital formidling af scenekunst. I samarbejde med CPH STAGE klædte vi de udvalgte danske showcase-deltagere på CPH STAGE International Days 2021 på til at agere i en digital – eller hybrid – international showcase kontekst. Med to workshops i digital showcasing blev deltagernes kreative kompetencer løftet i forhold til bedst muligt at indfange den kunstneriske essens af deres værker i digitale præsentationer.

2020 – 2022: Covid-19

Covid-19-krisen affødte en række nye og store udfordringer for scenekunsten i Danmark, ikke mindst for mange aktører inden for det frie felt. I tæt samarbejde med Performing Arts Platform udarbejdede UP et overblik over hjælpepakker og bidrog til vejledning i samråd med en jurist. I forbindelse med den første Covid-19-nedlukning i foråret 2020 dannede UP i samarbejde med en række scenekunstorganisationer og freelance kunstnere en ’TASK FORCE’ for det frie felt. Gruppen holdt månedlige møder for at diskutere den frie scenekunsts aktuelle behov og udfordringer under Covid-19. UP var desuden i løbende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen for at skabe forståelse for de uafhængige scenekunstneres situation under Covid-19-krisen og bidrog dermed til at skabe et grundlag for rimelige aftaler kunstnere/producenter og arrangører imellem.

2018: Tanzmesse

I 2018 organiserede UP en tredelt indsats op til, under og efter den internationale salgsplatform Tanzmesse i Düsseldorf. Indsatsen havde til formål at sikre det størst mulige udbytte af messen for de ca. 20 danske deltagere. Forløbet bestod af en forberedende workshop med træning i pitching og networking, en større dansk reception på selve messen samt et opfølgende event med fokus på fastholdelse og udvikling af deltagernes nyerhvervede netværk og viden. Det var intentionen, at indsatsen skulle gentages i forbindelse med Tanzmesse 2020, men messen blev desværre aflyst pga. Covid-19.

2018 – 2022: Det Frie Felts Festival

UP og Det Frie Felts Festival har samarbejdet om flere forskellige tiltag under festivalen, senest i 2022 med brancheseminaret “Det frie felt i Norden”.

2018 – 2021: Applaus

Applaus blev startet som et publikumsudviklingsprojekt, der havde til formål at gøre publikumsudvikling til en integreret del af den danske scenekunsts arbejde, målsætning og strategi. Projektet blev startet af og forankret hos UP i 2018 med en treårig bevilling fra Kulturministeriet. I 2021 overgik Applaus til at være en selvejende institution.

2017 – 2020: Kontorfællesskab på Otto Busses Vej

Fra 2017 til 2020 drev UP et stort kontorfællesskab for aktører inden for den frie scenekunst. På Otto Busses Vej 5A i København skabte UP et fysisk centrum for projektbaseret scenekunst i Danmark. Et sted for scenekunstens frie aktører med behov for kontorplads, mødefaciliteter, gensidig inspiration og netværk. Over 30 aktører havde deres daglige gang i kontorfællesskabet, som rummede faste kontorpladser, møderum, et åbent workspace, lagerrum m.m. Grundet huslejestigninger måtte vi desværre opsige lejemålet i 2020.