Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

Webinarer

UP inviterer løbende til webinarer for nyetablerede kompagnier, scenekunstproducenter og selvproducerende scenekunstnere.

UP's webinarrække er udarbejdet med udgangspunkt i temaer, som gavner både producenter og selvproducerende scenekunstnere og som desuden er temaer, der ofte bliver spurgt til. Webinarene er en slags crash courses, som giver en hurtig og basal indføring i udvalgte temaer. 

Webinarerne sætter på forskellige måder spot på fire klassiske og uomgængelige områder inden for produktion af scenekunst: 

  • Kommunikation/branding
  • Fundraising
  • Økonomistyring 
  • Organisering

Webinarerne er gratis og udbydes i samarbejde med Performing Arts Platform Aarhus.

Alle webinarer optages og kan efterfølgende findes i UPgrade

Aktuelle webinarer

Introduktion til Turnénetværket:
Råd og vejledning til ansøgning i Turnénetværket.

Dato: mandag d. 25. september kl. 10.00 – 11.00

OM TURNÉNETVÆRKET (TN)

Turnénetværket for Voksenteater er et netværk bestående af pt. 73 danske scener (pr. oktober 2022), som samarbejder om udbredelse af nyskabende og eksperimenterende turnéteater til voksenpublikummet. Hvert år i november måned vælger Turnénetværket 22 scenekunstforestillinger (heraf minimum 2 udenlandske scenekunstproduktioner), foreslået af producenter, der den følgende sæson præsenteres på medlemmer af Turnénetværkets scener.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond yder en særlig underskudsgaranti (16.000 kr. pr. opførelse som udgangspunkt) til scenerne optaget i Turnénetværket i forbindelse med realisering af de forestillinger, som netværket vælger.

På dette webinar bliver du klædt på til at indsende dit forslag til Turnénetværket.

Ib Jensen, koordinator for Turnénetværket, gennemgår hvordan man ansøger/indtaster sit forslag på turneteater.dk. Herunder, hvad du skal have overvejet/afklaret inden du ansøger om at få din forestilling optaget i Turnénetværket, samt hvilke informationer du skal have klar til selve indtastningen online.

Deadline for indsendelse af forslag til Turnénetværket er d. 16. oktober 2023

Hvor:  Online via Zoom
Find link til Zoom her
Sprog: Dansk
Pris: Gratis

Webinaret optages og lægges efterfølgende på UPgrade.