Udviklingsplatformen
for Scenekunst
 
 

Rådgivning

Få hjælp til at imødekomme en producentfaglig udfordring som kompagni eller selvproducerende scenekunstner med Udviklingsplatformen for Scenekunsts rådgivning.

Som selvproducerende scenekunstner, producenter eller kompagni inden for det uafhængige scenekunstfelt, kan du ansøge om strategisk rådgivning gennem Udviklingsplatformen for Scenekunst. Et rådgivningsforløb kan kvalificere dig/jer til at indfri et udviklingspotentiale eller klæde dig/jer godt på til at løse producentfaglige udfordringer af strategisk karakter.

Se oversigt over tidligere rådgivningsforløb her.

Tematikker i rådgivningsforløb

Et rådgivningsforløb har fokus på producentfaglige tematikker af strategisk karakter. Det kan eksempelvis være:

 • Tværsektionelle samarbejder
  Mulige modeller, finansieringsmuligheder, identificering af samarbejdspartnere m.m.
 • Internationalisering
  Strategi for netværksopbygning, identificering af egnet agent, festivaller m.m.
 • Co-produktion
  Mulige modeller, identificering af samarbejdspartnere m.m.
 • Kommunikation, formidling og branding 
  Marketing- og brandingstrategier, formidling af den gode fortælling m.m.
 • Økonomisk bæredygtighed 
  Udvidelse af finansieringsmuligheder, udarbejdelse af forretningsmodel med det kunstneriske arbejde i centrum m.m.
 • Samarbejde med kommune/politikere
  Strategi, approach, dos and don'ts m.m.

Omfang

Hvert rådgivningsforløb planlægges individuelt, men typisk består et forløb af tre eller fire møder af halvanden til to timers varighed med en ekstern konsulent. Forløbet strækker sig over en periode på op til seks måneder.

Vi tilbyder desværre ikke hjælp til egentlige producentopgaver, såsom udarbejdelse af budgetter og fondsansøgninger, men kan godt indgå i dialog om de strategiske overvejelser, som ligger til grund for eksempelvis en aktørs fundraising generelt.

Vi udbyder rådgivningsforløb til personer i hele Danmark. Vi samarbejder med Performing Arts Platform i Aarhus, når det er relevant. Via ansøgningsformularen tilkendegiver du, om du ønsker rådgivning med base i Aarhus eller i København.

Hvem kan ansøge?
Selvproducerende scenekunstnere, scenekunstproducenter og kompagnier, som udøver professionel scenekunst inden for det frie scenekunstfelt. Rådgivningen henvender sig primært til aktører med over tre års professionel erfaring. I vurderingen af, hvad der kan betragtes som professionel scenekunst, lægger vi dels vægt på de aktørens scenekunstneriske erfaring og uddannelsesmæssige baggrund samt tilknytning til et professionelt miljø.

Udvælgelse
Udviklingsplatformen for Scenekunst foretager en udvælgelse blandt ansøgere efter nedenstående principper:


Primære kriterier:

Arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter (samme krav som ansøgere til Statens Kunstfond)

Demonstrerer fagprofessionel relevant erfaring og udviklingsparathed

Sekundære kriterier:

Når ovenstående kriterier er opfyldt, vurderes ansøgerne samlet i forhold til en ønsket spredning/balance mellem: køn, alder, anciennitet, geografisk placering, etnicitet og fokus for rådgivningsforløb

Det kan her blive nødvendigt med positiv forskelsbehandling af visse grupper for at opnå den ønskede diversitet

Vidensdeling og evaluering

Udover at facilitere den enkelte aktørs eller det enkelte kompagnis udvikling, skal rådgivningen også tilvejebringe læring og viden for andre scenekunstaktører med lignende udfordringer. Aktøren, som modtager rådgivning, pålægges derfor visse forpligtigelser med henblik på dokumentation og evaluering af forløbet, samt vidensdeling med den øvrige branche. Eksempelvis analogt via workshops eller andre formater, og digitalt på Udviklingsplatformen for Scenekunsts hjemmeside. 

For at komme i betragtning til et rådgivningsforløb skal du ansøge via en ansøgningsformular. Der er åbent for ansøgning to gange årligt. Der er p.t. lukket for ansøgning. Sidste frist var tirsdag den 11. april 2023 kl. 23.59