”Alt hvad jeg har fået ud af dette forløb er uventet!”

Mere klarhed og retning i sin udvikling som co-kunstnerisk leder for kompagniet DON GNU. Her fortæller mentee Kristoffer Louis Andrup Pedersen, grundlægger, kunstnerisk leder og koreograf i kompagniet DON GNU, om fokus for sit forløb med mentor Per Kap Bech Jensen, teaterleder for Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret – og hvad det har givet ham.


Hvad var din motivation for at deltage i mentorprogrammet 2020/21?

Kristoffer Louis Andrup Pedersen: For mig var det en nødvendighed, at finde min rolle som kunstnerisk leder i DON GNU. Jeg var kørt fast i nogle rutiner, som begrænsede min egen udvikling såvel som kompagniets. Jeg havde længe ledt efter, hvordan jeg skulle få flyttet mig og da muligheden for mentorforløbet bød sig, ansøgte jeg.

Hvilken/hvilke udfordringer er der fokus på i dit mentorforløb?

Kristoffer Louis Andrup Pedersen: Hvordan ser jeg mig selv i den konstellation, som der er i kompagniet DON GNU. Hvordan opdeler og prioriterer jeg ansvaret / opgaverne så kræfterne bliver brugt optimalt.


Hvad har du indtil nu fået ud af at deltage i mentorprogrammet? 

Kristoffer Louis Andrup Pedersen: En mere klar retning for hvor jeg vil hen med mit arbejde. Jeg har fået vendt mine udfordringer i rollen som kunstnerisk leder, og fået en klarhed over hvordan jeg kan opdele arbejdet, for at gøre ordentligt brug af de kompetencer hele holdet besidder.

Per Kap Bech Jensen: En ny relation og nye spændende indsigter igennem samtalerne og refleksionerne med Kristoffer. Som mentor er det altid berigende at høre helt andre perspektiver, idéer og passioner.


Hvad definerer for dig en god mentor/mentee – relation?

Kristoffer Louis Andrup Pedersen: Et respektfuldt, ærligt og nærværende møde, hvor der er rum til at søge svar, både egne og fra modparten.

Per Kap Bech Jensen: Respekt, empati og åbenhed. Det skal være en rejse i ukendt land, hvor svarerne findes sammen. Vi er alle dejlig forskellige, og den forskellighed skaber et godt rum for udveksling.


Har du fået uventede læringer i løbet af forløbet? 

Kristoffer Louis Andrup Pedersen: Alt hvad jeg har fået ud af dette forløb er uventet! Jeg gik ind i forløbet med en ide om hvad forløbet kunne byde på, og selvom vi har bevæget os inden for området, har jeg fået en klarhed, som jeg ikke havde forestillet mig. 

Per Kap Bech Jensen: Ja, det har jeg. At få indblik i, hvordan Kristoffers verden ser ud på indersiden i en ærlig og åben dialog har været meget lærerig og berigende. Det er ikke altid at man når så dybt.

Om mentee og mentor i mentorprgam 2020/21

Mentee: Kristoffer Louis Andrup Pedersen /
Grundlægger, kunstnerisk leder og koreograf i kompagniet DON GNU

Kristoffer Louis Andrup Pedersen er uddannet fra Statens Scenekunstskole i Moderne Dans. Han grundlagde i 2004 kompagniet Project-GNU, og har lige siden produceret forestillinger, arbejdet som underviser, danser og koreograf. Har turneret det meste af Danmark og resten af verdenen med egne forestillinger og for andre koreografer.  I 2010 stiftede han sammen med koreograf Jannik Elkær kompagniet DON GNU. Et huskompagni ved Bora Bora, hvorfra der produceres en årlig voksenforestilling + ungdomsforestillinger som sendes rundt i både DK og udlandet. 

Mentor: Per Kap Bech Jensen /
Teaterleder på Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret

Mentor: Per Kap Bech Jensen er født 1981 i Seoul og uddannet dramaturg fra Aarhus Universitet i 2010. Samtidig med studiet var han selvstændig med kunst- og kulturproduktionsvirksomheden Spontant, hvor det centrale var at få mennesker til at mødes og bryde vante sociale mønstrer igennem kunstnerisk produktion eller kulturelle genopdagelser.  Han var indtil udgangen af 2020 administrator på Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret (siden 2014) og fra 2021 teaterleder for samme sted.

Om Mentorprogrammet

Udviklingsplatformens 1-årige mentorprogram retter sig mod scenekunstproducenter, selvproducerende scenekunstnere , der arbejder inden for den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre. Der optages ml. otte – ti mentees i programmet pr. år, som matches med relevante og kompetente mentorer. Fokus for forløbene er typisk en styrkelse af producentpraksis. Herunder f.eks. organisationsudvikling, økonomisk bæredygtighed, internationalisering eller publikumsudvikling m.m.

Læs mere om mentorprogrammet