Ansøgning til rådgivning

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Blandt de indkomne ansøgninger lægger vi i udvælgelsen vægt på at ønsket for rådgivningen har et strategisk sigte. Dvs. at den problemstilling/case du arbejder med har et eller flere langsigtede mål eller udviklingsperspektiver.

OBS: Vi tilbyder desværre ikke hjælp til egentlige producentopgaver, såsom udarbejdelse af budgetter og fondsansøgninger, men kan godt indgå i dialog om de strategiske overvejelser, som ligger til grund for fx en aktørs fundraising generelt.

Hvis du har spørgsmål kontakt venligst Rådgivningsansvarlig og Souschef Aline Storm på aline@udviklingsplatformen.dk.

Allowed formats: jpg, gif, png. Max file size: 1.5 MB

NB! Vælg gerne flere svarmuligheder.

max 1000 anslag

max 1000 anslag