Applaus

Applaus er et publikumsudviklingsprojekt, der skal gøre publikumsudvikling til en integreret del af den danske scenekunsts arbejde, målsætning og strategi.

Applaus mission er at hjælpe teatrene og de frie grupper med at styrke deres relation til publikum og få nye publikumsgrupper –  så både publikum og scenekunsten kan få større glæde af hinanden.

Læs mere på Applaus.nu


Kontakt

Lene Struck-Madsen
Projektleder
lene(a)applaus.nu

Emilie Clausen
Kommunikationsmedarbejder
applaus@applaus.nu


Applaus 
er forankret hos Udviklingsplatformen for Scenekunst og er støttet med en 3 årig bevillig fra Kulturministeriet.

I 2018 modtog Udviklingsplatformen for Scenekunst en 3-årig bevilling fra Kulturministeriet på 8,5 mio. kr. til det nationale publikumsudviklingsprojekt Applaus, der har til formål at hjælpe den danske scenekunstbranche med at nå ud til et større og mere mangfoldigt publikum.

Applaus har siden 2018 stået bag en række store publikumsundersøgelser, seminarer, workshops og møder, der har hjulpet landets teatre og kompagnier med at arbejde strategisk med publikumsudvikling.

Applaus er blevet så stor en succes, at en samlet scenekunstbranche ønsker at Applaus fortsætter og udvides til også at omfatte den levende musik.