Beboere

Applaus

Applaus vil gøre publikumsudvikling til en integreret del af den danske scenekunsts arbejde, målsætning og strategi. Vores mission er at hjælpe teatrene og de frie grupper med at styrke deres relation til publikum og få nye publikumsgrupper – så både publikum og scenekunsten kan få større glæde af hinanden.

Som en ressource og vidensbank for den danske scenekunstbranche indsamler vi data om publikumsudvikling fra ind og udland. Vi vil afdække det danske publikum i en stor national brugerundersøgelse, og vi kommer til at undersøge teatrenes nuværende forhold til og håndtering af deres publikummer.

Al denne viden omsætter vi til konkrete, brugbare værktøjer, der stilles til rådighed via vores platforme.

Applaus
er forankret hos Udviklingsplatformen for Scenekunst og er støttet med en 3 årig bevillig af Kulturministeriet.

Kontakt
T: +45 20 88 70 58
E: applaus@applaus.nu
W: https://www.applaus.nu/