Beboere

Yggdrasil Dance

Et billede på den kunstneriske vision for Yggdrasil Dance er træet Yggdrasil fra den nordiske mytologi, hvis rødder symboliserer jordens folk, der har hver sin kultur og dermed hver sin rod. Alle kulturerne samles og påvirkes af hinanden i træstammen, hvorefter de videre forgrener sig i nye hybrider og danner nye kulturer.

Yggdrasil Dance ønsker at skabe en global dialog via det koreografiske arbejde i interkulturelle, performative produktioner. Disse udvikles i et translokalt samarbejde, der bliver til en ny hybrid – et nyt fællesskab i den globale dialog. Denne dialog bygger både på kunstneriske og sociale elementer.

 

Kontakt
T: +45 24 62 89 56
E: bbn@yggdrasildance.dk
W: http://www.yggdrasildance.dk