Q&A – FREMTIDIGE KONTRAKTER

Der er mange bekymrede overvejelser omkring indgåelse af kontrakter og aftaler i kølvandet på Covid-19, og der er fra alle sider stort fokus på at sikre sig mod store tab i forbindelse med lignende situationer.

Hvordan navigerer scenekunstproducenterne i dette felt på en måde, som ikke giver fuldstændigt afkald på egen sikkerhed og samtidigt imødekommer arrangør/venues behov for sikkerhed. 

Kan vi som branche lære af den aktuelle situation og få skabt aftaler/kontrakter, som har blik for den gensidige afhængighed mellem producenter og venues, som anerkender den sårbare økonomiske struktur hos begge parter – og på denne baggrund skaber rimelige, trygge og klare samarbejds- og aftaleforhold i fremtiden.

Nogle eksempler:

  • Et teater har sendt følgende oplæg til tillæg i kontrakter ud til kompagnier/spillere næste år:
    ”I tilfælde af, at arrangøren bliver ramt af lukning pga. Covid19-virus eller anden myndighedsbestemt foranstaltning, der umuliggør opførelsen af forestillingerne, bortfalder kontraktens forpligtelser.” 
  • En scenekunstproducent har modtaget kontrakt for næste år. Deri står der, at hvis forestillingen bliver aflyst, så får de kun betaling for det arbejde, performere/skuespillere har leveret før spilletidspunktet – altså i forbindelse med prøvearbejdet. 
    Scenekunstproducenten (sælger) vil i dette tilfælde skulle frasige sig kompensationsmuligheder for de aflyste forestillinger, og dermed den indtægt/de indtægter, som er nødvendige for at dække produktions-udgifterne, der jo er mange flere end blot løn til performere/skuespillere. Hertil kommer, at scenekunstproducenten jo har indgået kontrakter med forestillingens medvirkende, som indeholder aftale om ansættelse og løn i hele forestillingens spilleperiode

Vær opmærksom på, at svarene er udarbejdet på baggrund af de gældende force majeure-principper. I kølvandet på Covid-19 kan en ny retspraksis være på vej, der kan ændre forudsætningerne for svarene.

Svarerne erudarbejdet af advokatfuldmægtig Anne Sofie Alvad / DLA Piper.
Læs mere om DLA Piper her.

Download Q&A’s som samlet PDF her.


Kan scenekunstproducenten (sælger) respondere juridisk velfunderet på udspil af denne type med en ordlyd – og evt. et mod-forslag – der sikrer en rimelig sikkerhed og kompensation i lignende situationer i fremtiden?

Svar: Selvom den ene part i sådan en kontrakt umiddelbart vil virke som den ”store” eller ”stærke” part, vil begge parter juridisk blive anset som professionelle, og der indtræder derfor ikke forbrugerbeskyttelseshensyn. Når begge parter er professionelle aktører, er der aftalefrihed, og derfor også vid adgang til forhandlinger. Der er få ting, som er ”forbudt” at aftale i en professionel kontrakt, selvom formuleringer kan virke urimelige for den ene af parterne. Såfremt man som scenekunstner mødes med en af de ovennævnte formuleringer, kan det være en rigtig god idé at forfølge et modspil, så scenekunstproducenten ikke skal bære det primære tab.

En mulighed kunne være, at parterne deler risikoen for tabet, og en tilpasning af den ovenfor nævnte formulering kunne derfor lyde således:  

”I tilfælde af, at arrangøren bliver ramt af lukning pga. Covid19-virus eller anden myndighedsbestemt foranstaltning, der umuliggør opførelsen af forestillingerne, bortfalder kontraktens forpligtelser. I sådan et tilfælde har scenekunstproducenten dog ret til at modtage 50% af det faste aftalte honorar fra arrangøren.”

En alternativ løsning kunne være at indsætte et minimumshonorar eller en såkaldt ”break fee”, der beløbsmæssigt bør tilpasses til den enkelte kontrakt. En sådan formulering kan lyde således:

”I tilfælde af, at arrangøren bliver ramt af lukning pga. Covid19-virus eller anden myndighedsbestemt foranstaltning, der umuliggør opførelsen af forestillingerne, bortfalder kontraktens forpligtelser. I sådan et tilfælde har scenekunstproducenten dog ret til at modtage et break fee i form af en engangsbetaling på DKK [beløb] inkl. moms fra arrangøren.”

Hvis løsningen med et ”break fee” bruges, er det relevant at forholde sig til, om denne betaling skal være udover eventuelle betalinger, som allerede er betalt til scenekunstproducenten, eller om sådanne betalinger skal fratrækkes ”break fee”. Dette vil typisk være et forhandlingspunkt mellem parterne, som kan give lidt elastik.

Situationen kan også vendes på hovedet, så det ligner et ”break fee”, men i virkeligheden udgør et ”loft” for arrangørens tab – altså en måde at sætte et max på, hvor meget arrangøren skal betale. En sådan formulering kan lyde som følger:

”I tilfælde af, at arrangøren bliver ramt af lukning pga. Covid19-virus eller anden myndighedsbestemt foranstaltning, der umuliggør opførelsen af forestillingerne, har arrangøren ret til at aflyse overfor scenekunstproducenten mod at betale scenekunstproducentens tab, dog således at scenekunstproducentens tab max kan udgøre [beløb] kr.”

Hvis en scenekunstproducenten bliver mødt med følgende ordlyd, som er nævnt ovenfor:

”Hvis forestillingen bliver aflyst, så gives der kun betaling for det arbejde, performere/skuespillere har leveret før spilletidspunktet.”

er det svært at ændre direkte ordlyden, og man vil ofte være nødt til at komme med et helt andet alternativ. Formuleringen er udtryk for, at scenekunstproducenten skal have dækket sine udgifter i et omfang ”som om aftalen aldrig var indgået”. En sådan formulering er ret sædvanlig i kontrakter mellem professionelle parter, men den efterlader scenekunstproducenten med en usikkerhed.

Et oplagt alternativ kan være at regulere, hvornår en arrangør overhovedet må aflyse, så man sikrer, at arrangøren ikke bruger bestemmelsen til at aflyse efter forgodtbefindende. Dette kan man fx gøre ved at tilføje følgende:

”Udelukkende i det tilfælde at forestillingen bliver aflyst pga. Covid19-virus eller anden myndighedsbestemt foranstaltning, gives der kun betaling for det arbejde, performere/skuespillere har leveret før spilletidspunktet.”

Et alternativ hertil kan være at tilføje et ekstra ”break fee” som ovenfor, og man vil derfor kunne få følgende ordlyd:

”Hvis forestillingen bliver aflyst, så gives der betaling for det arbejde, performere/skuespillere har leveret før spilletidspunktet.  Derudover har scenekunstproducenten ret til at modtage et break fee i form af en engangsbetaling på DKK [beløb] inkl. moms fra arrangøren.”

Disse kunne også oplagt kombineres som følger:

”Udelukkende i det tilfælde at forestillingen bliver aflyst pga. Covid19-virus eller anden myndighedsbestemt foranstaltning, gives der betaling for det arbejde, performere/skuespillere har leveret før spilletidspunktet. Derudover har scenekunstproducenten ret til at modtage et break fee i form af en engangsbetaling på DKK [beløb] inkl. moms fra arrangøren.”

For at give arrangøren yderligere komfort, kan scenekunstproducenten også forpligte sig til kun at afholde de allermest nødvendige udgifter i takt med produktionen og dermed udskyde de største udgifter til så sent som muligt for derved at undgå, at arrangøren skal betale for disse i en aflysningssituation.

Kan man lave en generel juridisk velfunderet kontrakt-ordlyd, som sikrer rimelige minimumsrettigheder for scenekunstproducenten (sælger) og samtidigt imødekommer arrangør/venues (kunde) behov for ikke at stå med hele ansvaret i tilfælde som den aktuelle situation?  

Svar: Det er svært muligt at lave en generel kontraktordlyd på disse forhold, som passer på alle scenarier og kontrakter. Man skal altid være opmærksom på, hvordan de forskellige bestemmelser spiller sammen. Der kan nemlig være nævnt forhold om force majeure eller opsigelse andre steder i kontrakten, som vil konflikte med en given formulering.

De ovenfor nævnte formuleringer kan formentlig bruges i de fleste typer kontrakter, under den forudsætning, at de ikke konflikter med andre bestemmelser i kontrakterne. Hvis ikke ordlyden i eksemplerne ovenfor passer på kontrakten, kan parterne eventuelt bruge de bagvedliggende mekanismer– så som at blive stillet som om kontrakten aldrig var indgået eller at sætte et loft på arrangørens tab.

Det er også vigtigt, at parterne overvejer mulighederne for at indsætte andre generelle vilkår for opsigelse, aflysninger, annullationer mv. ind i kontrakterne. Disse kan gå specifikt på Covid-19, men kan også udformes i mere generelle vendinger. Helt generelt skal scenekunstproducenten sikre, at arrangørens ret til aflysning afspejles i scenekunstproducentens aftaler med de medvirkende, crew, scenografer, kostumedesigner mv. På den måde bærer samtlige parter risikoen for et tab ved en eventuel aflysning

Indsend spørgsmål

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Inden du sender os dit spørgsmål anbefaler vi, at du læser alle spørgsmål og svar igennem. Det kan være, at du finder svar på din problemstilling under en af de andre Q&A -sider, da spørgsmålene ofte hænger sammen.
Står du tilbage med ubesvarede spørgsmål så send dem til os via corona@udviklingsplatformen.dk.