Hjælpepakker

Få styr på hjælpepakker her – I forbindelse med regeringens lockdown af landet er et stort antal scenekunstaktiviteter blevet aflyst, herunder fx turné, stationære forestillinger, residencies, workshops og undervisning. I den proces er mange kontrakter mellem venues og scenekunstproducenter blevet annulleret, i en del tilfælde med store økonomiske konsekvenser for scenekunstproducenten.

Regeringen har vedtaget en række økonomiske hjælpepakker for at holde hånden under små og mellemstore virksomheder, men desværre er der elementer i pakkerne som gør det umuligt for mange scenekunstproducenter at søge hjælp i disse.

Vi arbejder på – ligesom andre aktører indenfor kulturområdet – at få ændret de problematiske elementer i hjælpepakkerne.

Flowchart

Find din vej gennem hjælpepakker og kompensationsordninger

hjælpepakker, flowchart

Noter til Flowchartet

*1 – Der er i øjeblikket lempeligere vilkår for at søge dagpenge.
Læs om dette her: https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/covid-19/

*2 – Der er gode råd og guides at finde på artisten.dk

*3 – Kombinationsindsats dækker  A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed

*4 – Har du modtaget projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, tæller det ikke med som offentligt tilskud til ordinær drift. 
Hvis du derimod har modtaget tilskud til drift fra Projektstøtteudvalget skal du kontakte Kulturministeriets 
Coronahotline tlf: +45 33 74 50 00 og få afklaret din situation.

Hjælpepakker udvikler og ændrer sig løbende

Da hjælpepakkerne udvikler sig hele tiden anbefaler vi, at du holder dig orienteret om nye tiltag og ændringer via Erhversstyrelsens Virksomhedsguiden.dk ,hvor du få overblik over hjælpepakker og vejledning til at søge dem.

Virksomhedsguiden.dk har en HOTLINE: 72 20 00 34
Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / Fredag kl. 9.00-15.00

Kulturministeriets hjælpepakker dækker kun dem, som IKKE er dækket andre steder. Læs mere om Kulturministeriets hjælpepakker her.

Slots og Kulturstyrelsen har desuden en COVID-19 hotline, hvor du kan ringe og få svar på dine spørgsmål.
COVID-19 HOTLINE: 33 74 50 00
Hotline er åben alle hverdage kl. 9-16
Hotline er også åbent skærtorsdag, langfredag og 2-påske dag kl 9-15.