Crash courses i producentopgaver

Ny webinarrække for nyetablerede kompagnier, scenekunstproducenter og selvproducerende scenekunstnere.En stor del af det at skabe scenekunst er at producere. Denne webinarrække tager dig igennem fire klassiske og uomgængelige områder inden for produktion af scenekunst: Kommunikation/branding, fundraising, økonomistyring og organisering. Webinarerne er korte (1 time og 30 minutter), to the point og med konkrete øvelser eller eksempler.

Tilmeld dig et webinar eller hele webinarrækken. Webinarerne er tilrettelagt på baggrund af de mange henvendelser og ansøgninger som Performing Arts Platform og Udviklingsplatformen for Scenekunst får til bl.a. rådgivningen og mentorprogram. Her ses et tydeligt behov for viden om netop disse tematikker. Da vi desværre ikke kan tilbyde individuel rådgivning og mentorforløb til alle, udbyder vi i samarbejde med Performing Arts Platform denne gratis webinarrække, som hjælper dig godt på vej – uanset hvor du er bosat i landet.  

Nivauet er basic og webinarerne er målrettet nyetablerede kompagnier, producenter og selvproducerende scenekunstnere i den frie scenekunst. Du er også velkommen til at deltage som erfaren scenekunstproducent eller selvproducerende kunstner, som gerne vil have indspark til din daglige praksis.


Webinarrække i 2022


Webinar: Kommunikation – Brandidentitet
Tirs. d. 15. marts kl. 10 – 11.30 I Online
Skærp din brandidentitet for dit kunstneriske virke og stå skarpere, når du f.eks. skal sælge dine forestillinger til turné eller formulere fondsansøgninger. 

Oplægsholder:
Anja Riis Petersen fra Third Dot
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig senest d. 14. marts +


ændring af kontrakter

Webinar: Strategisk og praktisk fundraising
Tirs. d. 5 april kl. 10.00 – 11.30 I Online
Få opgraderet dine fundraising skills med konkrete tips og metoder til at målrette og strukturere din fondsansøgning.

Oplægsholdere: Merete Monberg fra Kulturprojekt og Rune Vadstrøm Andersen fra DYNAMO
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig senest d. 1. april +


udviklingsplatformens webinar om selvangivelse

Webinar: Økonomistyring – budget, regnskab mm.
Tirs. d. 6. sept. kl. 10.00 – 11.30 /Online
Med dette webinar afmystificerer vi økonomiarbejdet og giver dig en enkel indføring i de grundlæggende principper for økonomistyring. Du får indsigt i en række basale værktøjer, og tips til at undgå de værste benspænd i økonomiarbejdet. 
Oplægsholdere: John Gottenborg Bruun fra Cyrk
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig senest d. 2. september


Webinar: Organisering med fokus på etablering af en teaterforening
Tirs. d. 25. okt. kl. 10.00 – 11.30 / Online
Dette webinar vil gennemgå, hvordan du opretter en teaterforening, bl.a.med fokus på formulering af vedtægter samt ikke mindst de skatteforhold og -regler, som knytter sig til en forening.

Oplægsholder: Jens Christian Jensen / rådgiver og administrator fra JC Copenhagen

Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig senest d. 21. oktober