Daglig leder af Udviklingsplatformen Egil Bjørnsen takker af

Egil Bjørnsen, Daglig leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst, fratræder sin stilling pr.  1. oktober for at blive Leder af Rytmisk Center i København.

Egil Bjørnsen har på 4,5 år etableret Udviklingsplatformen for Scenekunst –  som organisation og som en uundværlig aktør i dansk scenekunst.

Forbedring af producentvilkår, sparring og videndeling ml. aktører, efteruddannelse, etablering af eftertragtede mentor- og rådgivningsforløb. Siden 2016 har Udviklingsplatformen støttet og løftet producenter og selvproducerende kunstnere inden for den frie scenekunst, hvor etableringen af et samlingspunkt for den frie scenekunsts aktører i kontorfællesskabet på Otto Busses Vej har været helt centralt. Egil Bjørnsen stod også for strategiudvikling og integration af publikumsudviklingsprojektet Applaus på Udviklingsplatformen, der arbejder målrettet med at gøre publikumsudvikling til en integreret del af den danske scenekunsts arbejde, målsætning og strategi.

”Egil har gjort en fantastisk indsats for at bringe Udviklingsplatformen til det niveau den har i dag. Vi begyndte med et opdrag på et stykke papir og har nu en velfungerende og dynamisk organisation, der arbejder for at sætte fokus på og udvikle vilkårene for den frie scenekunst i sammenhæng med resten af scenekunstbranchen. Vi kommer til at savne Egil på Udviklingsplatformen, og takker ham for hans gode arbejde ” siger Formand for Udviklingsplatformens bestyrelse Pernille Møller Taasinge

Ideen til Udviklingsplatformen blev født ud fra et stærkt ønske fra det frie scenekunstfelt. Med midler fra Statens Kunstfond og Bikubenfonden har Egil Bjørnsen, i dialog med branchen, realiseret visionerne og skabet et solidt fundament for organisationen. Under Corona-krisen i foråret blev Udviklingsplatformens rolle som en aktør, der samler, italesætter og styrker den frie scenekunst og dens aktuelle behov tydelig cementeret. Han efterlader Udviklingsplatformen med en revideret strategi og ny bevilling fra støttegivere frem til 2024.

”Den frie scenekunst står stærkere med Udviklingsplatformen. Og en stærk fri scenekunst er med til at løfte hele den danske scenekunst. Jeg er meget stolt over, hvor Udviklingsplatformen står i dag – en vigtig, faglig aktør og samlingspunkt i dansk scenekunst med midler til, og kursen lagt, for de næste 4 år. Jeg vil også fremhæve Applaus – et banebrydende publikumsudviklingsprojekt, som jeg håber får et langt liv i dansk scenekunst. Udviklingsplatformen går nu ind i en ny fase, hvor der lægges et nyt lag til dens virke – nemlig styrkelsen af kunstnerisk udvikling. Udviklingsplatformen er p.t. et rigtig godt sted, og det opleves som trygt at overlade roret til nye kræfter.” siger Egil Bjørnsen

”At Udviklingsplatformen står, hvor den står i dag skyldes uden tvivl et dedikeret og kompetent team og en stærk, engageret bestyrelse. Som en fremmed fugl i dansk scenekunst vil jeg også gerne takke branchen for den tillid, der er blevet vist mig. Den tætte dialog med branchen er og bliver nøglen bag Udviklingsplatformens succes og forankring i branchen, som også er i konstant udvikling. Jeg glæder mig til at følge både Udviklingsplatformen og dansk scenekunst fra sidelinjen.” slutter Egil Bjørnsen

Indtil der findes en ny Daglig leder vil formand for Udviklingsplatformens bestyrelse Pernille Møller Taasinge fungere som konstitueret leder. Stillingopslag til en ny leder af Udviklingsplatformen offentliggøres snarest.