Den frie, eksperimenterende scenekunst skal ud til publikum i hele landet

Med et nyt initiativ ønsker Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, i samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst, at løfte den frie scenekunsts muligheder for synliggørelse og netværksdannelse over for potentielle samarbejdspartnere og aftagere i hele landet – og hermed få den frie, nyskabende scenekunst ud til borgere i hele landet.  


I denne uge har de frie projektstøttede kompagnier og scenekunstnere, der har fået deres forestilling optaget i garantiordningen for 2022/23, fået besked fra Statens Kunstfond. Gennem et nyt initiativ får de nu mulighed for at få et ekstra boost til at få deres forestillinger på turné i Danmark. Et nyt Open Call giver dem mulighed for at ansøge om at blive en del af et program for frie scenekunstnere og kompagnier, som bl.a. inkluderer deltagelse på årets Teaterseminar i Silkeborg 19.-21. november 2021.

Udvalgsleder for Projektstøtteudvalget for Scenekunst Lars Seeberg siger: ”Vi kan se, at selv med de eksisterende ordninger for at få scenekunst ud i landet, så kniber det for det frie felts scenekunstforestillinger med synligheden, og vi vil gerne have en større udbredelse af disse forestillinger. Langt de fleste af det frie felts forestillinger viser nemlig de nyeste og mest interessante tendenser inden for alle scenekunstens genrer, og det skal ingen snydes for. Vi håber derfor, at flere borgere får mulighed for at møde det frie felts forestillinger på landets scener.”

Det nye program understøtter på forskellig vis 10 udvalgte scenekunstneres deltagelse i Teaterseminaret gennem økonomisk dækning af deltagelse og ophold, tilskud til transport, en kvalificerende workshop, en bemandet fælles stand og samlet pitch session, samt en faciliteret event for arrangører på årets Teaterseminar.


”Et af de vigtige formål med det danske kunststøttesystem er at sikre, at kunsten bliver tilgængelig for borgere i hele landet. Derfor er det vigtigt, at den mere smalle scenekunst bliver synliggjort også i de fora, hvor forestillinger købes af teatre og teaterforeninger. Erfaringerne viser, at publikum gerne vil se en bred variation af scenekunst og har mod på at prøve noget nyt, – men det kræver at kunsten kommer til et sted i nærheden af hvor de bor. På Udviklingsplatformen for Scenekunst er vi derfor meget begejstrede for, at Statens Kunstfond støtter op om at få flere fra det frie scenekunstfelt synliggjort på det årlige Teaterforeningsseminar, og vi glæder os til at være med til at sikre en endnu større variation i udbuddet til landets scener og dermed publikum”, siger leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst Mikkel Harder

Programmet er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Udviklingsplatformen er initiativtager til og operatør for programmet, og står for koordinering og afvikling af workshop m.m. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der udvælger hvilke ansøgere, der kan være med i programmet.

Om Teaterseminaret

Teaterseminaret, som afholdes af Danmarks Teaterforeninger, er for mange teaterfolk årets brancheevent og det største forum for salg af forestillinger til landets teaterforeninger, egnsteatre, små storby teatre, landsdelsscener m.m. Det er et centralt mødested, som tiltrækker omkring 500 deltagere fra alle dele af scenekunstbranchen. Formålet med det nye initiativ er at muliggøre, facilitere og opkvalificere det frie scenekunstfelts deltagelse i Teaterseminaret, og herigennem understøtte en øget distribution af det frie felts forestillinger i hele landet.

Foto: Danmarks Teaterforeninger