Teaterseminar 2022

Ansøg om deltagelse på fælles stand for den frie scenekunst.

Er du grøn udi turnésalg og ny på Teaterseminaret? Og vil du gerne have din forestilling på turné ud i landet i teatersæson 2023/24? Så ansøg om at deltage i projektet ’Den frie scenekunst på Teaterseminar’, der giver dig mulighed for at præsentere din forestilling på landets største salgsmesse for turnéteater – Danmarks Teaterforeningers Teaterseminar.

Ud over dækning af deltagergebyr og ophold så giver projektet også adgang til et forberedende og opkvalificerende forløb frem mod Teaterseminaret, der i år afholdes i Esbjerg den 18.-20. november 2022. Forløbet består af en heldags-workshop, som har til formål at klæde dig bedst muligt på til at pitche og promovere din forestilling.

Det er en forudsætning for at deltage i projektet, at din forestilling bliver optaget i Garantiordningen i teatersæsonen 2023/24.


Ansøgningsfristen var d. 1. juni kl. 14.00 . Ansøgning skete gennem Statens Kunstfonds pulje ‘Optagelse af forestillinger i Garantiordningen’.Det får du

– Dækning af deltagergebyr og ophold for en person fra kompagniet (ca. 5000 kr.)

– Forberedende heldags-workshop. Op til to personer fra kompagniet kan deltage.
Obs. deltagelse er obligatorisk. Workshoppen har til formål at klæde dig/jer på til at deltage i Teaterseminaret på kvalificeret vis, samt sikre at du/I får optimalt udbytte af deltagelsen.

– Deltagelse på fællesstand for den frie scenekunst

– Pitch på store scene

Fælles stand for den frie scenekunst på Teaterseminaret 2021. Foto: Udviklingsplatformen for Scenekunst


Det er anden gang Udviklingsplatformen skaber synlighed for frie scenekunstnere på Teaterseminaret. I 2021 blev projektet gennemført som pilotprojekt, med stor succes for de deltagende frie scenekunstkompagnier. Læs mere her

”Det var utroligt betydningsfuldt for os. Vi har i alt solgt 20 turnéforestillinger, som alle kom i stand efter Teaterseminaret. Vi havde ikke haft penge til at komme afsted, hvis ikke vi havde fået støtten til det, eller var blevet ’pisket’ til at aflevere materiale, pitche osv. og forberedt vores salg så godt. Så jeg er ret sikker på, vi slet ikke havde landet en turné i det omfang, hvis ikke vi havde været på Teaterseminaret.”
Sådan udtaler Astrid Hansen Holm, instruktør og dramaturg for Ruby Gamache.

Hvem kan ansøge?

Målgruppen for projektet er projektstøttede scenekunstnere og – kompagnier med forholdsvis begrænset eller ingen erfaring med turnésalg i Danmark (herunder salgsplatforme for turné såsom Teaterseminaret). Projektet er skræddersyet til scenekunstnere og kompagnier, der har et stort potentiale for bredere distribution på danske scener, men som mangler den fornødne viden og ressourcer til at realisere potentialet.  Det er et kriterium, at ansøgerens forestilling bliver optaget i Garantiordningen i teatersæsonen 2023/24.

Udvælgelse

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som udvælger forestillingerne.
Udvalget udvælger under ansøgningsbehandlingen af ’Optagelse af forestillinger til Garantiordningen’.


Sådan ansøger du

Du ansøger om deltagelse i projektet gennem Statens Kunstfonds pulje ‘Optagelse af forestillinger i Garantiordningen’ med deadline d. 1. juni kl. 14.  Her skal du blot tilkendegive, i et afkrydsningsfelt i ansøgningsformularen, at du ønsker at deltage i projektet med din forestilling(er).

Ansøg via Statens Kunstfond her

Om projektet

’Den frie scenekunst på teaterseminar’ består af en række tiltag op til og under Danmarks Teaterforeningers Teaterseminar d. 18.-20. november 2022 i Esbjerg. Formålet er at muliggøre, facilitere og opkvalificere det frie scenekunstfelts deltagelse i Teaterseminaret, Danmarks store årlige messe for turnésalg på scenekunstområdet. Helt konkret vil 8-12 udvalgte scenekunstnere eller -kompagnier få tilbudt et opkvalificerende forløb op til Teaterseminaret, få dækket deltagergebyr og ophold i forbindelse med deltagelse i selve Teaterseminaret, og få mulighed for at indgå i Udviklingsplatformens fællesstand samt intimscene under en samlet og profileret identitet, som sikrer deres forestillinger synlighed på Teaterseminaret.

Se deltagere fra ‘Den frie scenekunst på Teatersemnar 2021’ her

Læs også artiklen fra 19. maj 2022
Teaterseminar giver synlighed og blus på turnéerne

Læs også artiklen fra 21. november 2021
De frie grupper på turné i DK – Teaterseminaret er første stopProjektet faciliteres af Udviklingsplafformen for Scenekunst med støtte fra Statens Kunstfond. Deltagerne udvælges af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.