Dialogmøde#2 om kunstnerisk workspace – sammenfatning

Dialogmødet fandt sted d. 19. maj ml. kl. 15 og 17 på Thoravej 24, Nordvest – i en bygning der, som eksempel, kunne have potentiale til at rumme det fremtidige kunstneriske workspace. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er indgået nogle aftaler med det pågældende sted. Det er en mulighed blandt flere mulige lokationer.

Formatet var et uformelt walk-and-talk møde, hvor deltagerne var inddelt i små grupper, med max 8 deltagere på hvert hold, for at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer for Corona/ Covid 19. Der var fire grupper i alt, som blev vist rundt i lokalerne 30 min. ad gangen.

To overordnede pointer blev skitseret og diskuteret: Et kunstnerisk workspace med én stor sal med højt til loftet vs. flere mindre prøvelokaler – hvis økonomien altså ikke tillader det optimale scenarie med begge.

Desuden at samarbejder med partnere i nærområdet kan have stor betydning for stedets forankring og muligheder. Følgende er en kort sammenfatning af feedback i stikord og citater fra deltagerne.

Geografisk placering

Et ja til Nordvest som en potentiel lokation for workspace. Området er i rivende udvikling. “Det er fremtiden”. “Beliggenheden er fed.”

Vær OBS på hvor let /svært det er at få et prøvepublikum hertil.

Ang. NV: Hvad sker der når det bliver det nye Vesterbro? Godt? Skidt? Det er vigtigt at tænke langsigtet og at man ikke bliver smidt ud efter et par år.

Stemning og lokaler

Dette kunne godt være “et sted hvor man hører til”. ”Hvor er her hyggeligt!”

“Her er rart og charmerende”, “Det vinder på charmen”

Der skal være “et liv af mennesker” og “community-følelse”

”Det er et fantastisk sted – vi mangler bare salen med højt til loftet”.

Faciliteter

Den manglende loftshøjde i disse lokaler er en udfordring.

Ønske om stor sal med 4 meter til loftet. “Der er mangel på prøvelokaler med ordentlig loftshøjde”

”Der kan ligge en signalværdi i at lokalerne er store, således at de opfordrer til at tænke stort!”

Problematik: Det er svært og dyrt at finde en sal med over 4 meter til loftet i København – samtidig med at stedet også tilbyder gode faciliteter for mindre prøvelokaler. Ønskescenariet er at workspace indeholder begge dele. En model er én stor sal, men uden mindre prøvelokaler.

En anden model er at have flere mindre prøvelokaler, mødefaciliteter og en stor sal i nærområdet, som man indgår et samarbejde omkring. Flere mindre prøvelokaler bevirker at der er daglig udveksling og liv i huset. Flere prøvesale er godt blev der nævnt. Andre nævnte, at en sal med højt til loftet er ”kernen” i det nye kunstneriske workspace.

Opmærksomhed på akustik i rum og prøvesale!

Desuden lydniveauet. Hvis prøvelokaler og mødefaciliteter ligger ved siden af /over/ under hinanden.

Vær obs. på adgangsveje (gear, kostumer, rekvisitter mm skal kunne komme ind og ud)

Ønske om studie / lydrum / video-space (green screen mv)

Der er behov for basis-teknikpakke (lys, lyd, projektor mm) som en del af prøvesalspakkerne – det er også en værdi. Det skal være muligt at lave en ordentlig lyssætning.

Partnerskaber og samarbejder med scenekunstaktører i lokalområdet kan få indflydelse på den model, som skabes for det kunstneriske workspace.