Dialogmøde om kunstnerisk workspace_ rikke Juellund