Dynamisk og visionær Daglig Leder søges til Udviklingsplatformen for Scenekunst

Udviklingsplatformen for Scenekunst søger en ny leder pr. 1. november 2020, da vores nuværende leder rykker videre til et andet spændende job.

Udviklingsplatformens formål er at udvikle og opkvalificere den frie scenekunst i hele Danmark og står et meget spændende sted, hvor vi er i færd med at implementere strategien pr. 1. juni 2020- 2024.
Vi arbejder med de fire fokuspunkter:

  1. Forbedrede produktionsvilkårene for den frie scenekunst
  2. Styrkelse af entreprenørskabet og internationaliseringen i den frie scenekunst
  3. Øget sammenhængskraft og samarbejde i dansk scenekunst
  4. Øget synliggørelse af den frie scenekunst.

Se den reviderede strategi for Udviklingsplatformen 2020-24.

Vi søger en dynamisk og struktureret person med ledelseserfaring, indsigt i kunstneriske og produktionsmæssige processer, viden om feltet i Danmark og i udlandet, med et bankende hjerte for kunsten og kunstnere og troen på, hvor vigtigt det er at blive ved med at insistere på kunstens betydning.

Du skal have det skarpe blik for nye udviklingspotentialer via netværk, samarbejder, projekter og udvikling af de programmer, der allerede er skabt. Du skal kunne tage beslutninger på et velfunderet grundlag, kunne rumme at inddrage andre i processen, såsom ansatte og brugere af stedet, og være en god formidler både på skrift og tale.

Vi tilbyder et fuldtidsjob, hvor rejser, aften- og weekendarbejde kan forekomme. Løn efter aftale. Arbejdssted er baseret i København.

Deadline for ansøgning: onsdag den 16. september kl. 12.00

Vi modtager kun ansøgninger via JOBINDEX. Søg stillingen her.

Samtaler afholdes mandag den 21. september. For yderligere info kontakt bestyrelsesformand Pernille Møller Taasinge på pernilletaasinge@hotmail.com eller M: 2636 0582

Udviklingsplatformen blev skabt på et opdrag fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Bikubenfonden i 2016 med ønsket om at de frie kunstnere fik opgraderede muligheder for at udvikle sig både kunstnerisk og produktionsmæssigt, samt fik forbedrede vilkår til at takle de udfordringer scenekunsten har. Bevillingen er netop blevet forlænget til og med 2024. Udviklingsplatformen for Scenekunst huser også publikumsudviklingsprojektet Applaus.