Efteruddannelse

CREATIVE PRODUCERS

En efteruddannelse for professionelle sceneproducenter og selvproducerende scenekunstnere. Creative Producers er en platform for kompetenceudvikling og netværksdannelse for producenter og selvproducerende kunstnere, og henvender sig til dig, der ønsker at udvikle dine kompetencer som producent.

Uddannelsen

Efteruddannelsen består af i alt 5 moduler, som forløber over ca. et år, og som enten kan følges enkeltvis eller i sammenhæng. Et modul forløber over 2 sammenhængende dage, således at du kan følge uddannelsen ved siden af andet arbejde.

Vi optager ansøgere med virke i scenekunsten, som ønsker at videreudvikle producentfunktionen, både i den uafhængige og projektbaserede del af branchen samt i etablerede institutioner. Læs mere om uddannelsen her.

For spørgsmål om uddannelsen kontakt venligst studieansvarlig Anders Holst på tlf. 26 27 90 92 eller mail anho@scenekunstskolen.dk

Pris pr. Modul: 900 kr.
Du skal ansøge om optagelse på hvert modul du ønsker at tage.

NÆSTE MODUL 4 – PROJEKTSTYRING OG ANSVARLIGHED 

28.-29. Marts 2019, Den Danske Scenekunstskole EVU, Nykøbing Sjælland.

  • Strategi og projektledelse
  • Forretningsmodeller og fundraising
  • Aftaler og kontrakter

Scenekunstneriske produktioner skal finde nye veje til finansiering. Det kræver særlig bevidsthed om projektledelse og etableringen af bæredygtige forretningsmodeller. Vi arbejder på modulet med strategisk projektledelse på tværs af fag og sektorer.

Pris: 900 kr.

Ansvarlig: Anders Holst

Ansøg her

Ansøgningsfrist: 18. februar 2019

Information om alle modulerne

MODUL 1 – PRODUCENTENS ANSVAR & PRAKSIS
18.-19. jun. 2018, Udviklingsplatformen / KBH

MODUL 2 – FORMATER OG FORMIDLING (MANGFOLDIGHED)
7.-8. sep. 2018, DDSKS / Odsherred

MODUL 3 – ØKONOMISTYRING (ANSVARLIGHED)
10.-11. dec. 2018, DDSKS / KBH

MODUL 4 – PROJEKTSTYRING (ANSVARLIGHED)
28.-29. marts 2019, DDSKS / Odsherred

MODUL 5 – DET INTERNATIONALE ARBEJDE (UDSYN)
5.-6. november 2019, DDSKS / Odsherred

Baggrund

Baggrunden for uddannelsen er anerkendelsen af, at funktionen som scenekunstproducent er i rivende udvikling. Kreative producenter arbejder i stigende grad i tætte, ligefrem symbiotiske samarbejder med skabende kunstnere, og ofte er den kreative producent og kunstneren én og samme person. Producenten får dermed en stadig mere aktiv rolle i kunstnerens eller kompagniets centrale strategiske virke, hvilket stiller nye krav til producentrollen. Det er denne udvikling den nye efteruddannelse, Creative Producers, vil adressere.

Efteruddannelsen Creative Producers er etableret i samarbejde med Den Danske Scenekunstskole.