Et boost til national turné og synlighed for den frie scenekunst

Med støtte fra Statens Kunstfond giver Udviklingsplatformen for Scenekunst en række frie scenekunstnere mulighed for at deltage på årets Teaterseminar.


Sidste år klædte Udviklingsplatformen for Scenekunst 10 kompagnier på til at pitche og promovere deres forestillinger på Danmarks Teaterforeningers årlige Teaterseminar. Det resulterede i en række solgte forestillinger fra den frie scenekunst til teaterforeninger og andre arrangører rundt om i landet. Med støtte fra Statens Kunstfond gentager Udviklingsplatformen for Scenekunst nu det succesfulde initiativ.

”Det var utroligt betydningsfuldt for os. Vi har i alt solgt 20 turnéforestillinger, som alle kom i stand efter Teaterseminaret. Vi havde ikke haft penge til at komme afsted, hvis ikke vi havde fået støtten til det, eller var blevet ’pisket’ til at aflevere materiale, pitche osv. og forberedt vores salg så godt. Så jeg er ret sikker på, vi slet ikke havde landet en turné i det omfang, hvis ikke vi havde været på Teaterseminaret.”
Sådan udtaler Astrid Hansen Holm, instruktør og dramaturg for Ruby Gamache.

Med initiativet ’Den frie scenekunst på Teaterseminar’ kan frie scenekunstnere og -kompagnier ansøge om deltagelse i et forberedende og opkvalificerende forløb, samt få dækket deres deltagergebyr og ophold på Teaterseminaret, som i år afholdes i Esbjerg d. 18. – 20. november.

Det forberedende forløb er skræddersyet til scenekunstnere og -kompagnier, der har potentiale for bredere distribution på danske scener, men som mangler den fornødne viden og ressourcer til at realisere potentialet. Målgruppen for initiativet er derfor projektstøttede scenekunstnere og -kompagnier med forholdsvis begrænset eller ingen erfaring med turnésalg i Danmark. 

Det er et kriterium i udvælgelsen af de i alt 8-12 deltagere til årets Teaterseminar, at deres forestilling(er) bliver optaget i Garantiordningen i teatersæsonen 2023/24. Ansøgning om deltagelse sker derfor gennem Statens Kunstfonds ansøgningsportal i puljen ’Optagelse af forestillinger til Garantiordningen’.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst står for udvælgelsen af deltagerne, og det er Udviklingsplatformen for Scenekunst, som koordinerer og faciliterer initiativet.


Tilmelding er lukket
Deadline for ’Optagelse af forestillinger i Garantiordningen’ var d. 1. juni kl. 14.
Læs mere her