Et løft til den frie scenekunst de næste fire år

Forbedring af produktionsvilkår, et workspace for kunstnerisk udvikling og national turné for de frie scenekunstnere er nogle af de initiativer, Udviklingsplatformen for Scenekunst vil søsætte i de kommende år med støtte fra Bikubenfonden og Statens Kunstfond.


Der er godt nyt til den frie scenekunst. Udviklingsplatformen for Scenekunst, som siden 2016 har arbejdet for at støtte og løfte selvproducerende kunstnere og producenter inden for den frie scenekunst, har fået en bevilling på i alt 14,4 millioner kr. fordelt over en periode på fire år til at fortsætte arbejdet med at samle og udvikle den frie scenekunst i Danmark til gavn for publikum og hele den danske scenekunstbranche.

”Vores vision er – sammen med scenekunstnerne og producenterne – at gøre den frie scenekunst til en stærk, bæredygtig og ligeværdig spiller i dansk scenekunst og dermed bryde med idéen om, at der er en iboende fødekæde i branchen, hvor den frie scenekunst har den laveste status og de dårligste produktionsvilkår. Det er i den frie scenekunst, vi finder den største villighed til at eksperimentere og derigennem udvikle og flytte rammerne for samtidens scenekunst.” siger Egil Bjørnsen, daglig leder af Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Bestyrelsesformand for Udviklingsplatformen for Scenekunst, Pernille Møller Taasinge, tilføjer: ”Skønt vi med Udviklingsplatformen har fokus på at løfte den frie scenekunst, er dette også et løft for hele den danske scenekunstbranche. Selve Udviklingsplatformens raison d’être er at skabe de bedste rammer og muligheder for udfoldelse af det kunstneriske potentiale blandt de frie, uafhængige scenekunstaktører, fra idé til færdig produktion, og bane vejen for nye samarbejder – nationalt som internationalt.”

Slår dørene op for et nyt workspace for kunstnerisk udvikling


Kursen er sat for arbejdet i de næste fire år, hvor Udviklingsplatformen for Scenekunst arbejder inden for rammerne af en revideret strategi. Den afspejler aktuelle behov og ønsker hos scenekunstnere og kompagnier – der ikke har egen scene, og som typisk modtager projektstøtte og tidsbegrænset driftsstøtte. 

Som et nyt tiltag planlægger Udviklingsplatformen for Scenekunst at åbne et kunstnerisk workspace i København for udøvende kunstnere fra hele landet. Med det nye kunstneriske workspace får den frie scenekunst adgang til prøvelokaler og rum til at eksperimentere og modtage feedback fra fagfæller.

”Herved lægger vi et nyt lag til Udviklingsplatformens virke – nemlig styrkelse af den kunstneriske udvikling. Der skal ansættes en kunstnerisk udviklingschef, som skal lægge kursen for det nye workspace, og stillingen bliver slået op i foråret. Vi forventer, at slå dørene op til det nye workspace i 2020,” siger Egil Bjørnsen, der påpeger, at det samtidig betyder, at Udviklingsplatformen opsiger kontorfællesskabet for producenter og selvproducerende kunstnere på Otto Busses Vej i København.

Chef for kunstområdet i Bikubenfonden, Mette Marcus, ser frem til at fortsætte samarbejdet med Udviklingsplatformen for Scenekunst:  ”I Bikubenfonden arbejder vi for at nyskabe muligheder for kunstnere og kunstinstitutioner. Derfor støtter vi op om Udviklingsplatformens vigtige vision for det frie felt. Med den reviderede strategi rykker Udviklingsplatformen tættere på den kunstneriske proces, og håbet er, i endnu højere grad, at styrke feltet i at gå nye veje til gavn for scenekunstens udvikling.”

I den nye bevillingsperiode udvider Udviklingsplatformen også sit rådgivningstilbud til Aarhus i samarbejde med Performing Arts Platform. Det betyder, at selvproducerende kunstnere, producenter og frie grupper over hele landet får lettere adgang til strategisk rådgivning til at udvikle deres scenekunstpraksis. Desuden kommer der et øget fokus på national turnévirksomhed med henblik på at få den frie scenekunst ud til borgere i hele landet.

Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Lars Seeberg, bakker op om de nye initiativer i Udviklingsplatformen og siger: ”En stærk og fri scenekunst, som Udviklingsplatformen understøtter, er til glæde for hele scenekunstbranchen. Allervigtigst er det til glæde for publikum i hele Danmark, som får mulighed for et varieret udbud af nye scenekunstformer i konstant forandring.”

Udviklingsplatformen inviterer til dialogmøde

Hvordan sikrer vi, at frie scenekunstnere, på tværs af kunstneriske profiler og behov, får maximalt udbytte af det nye kunstneriske workspace og tager det i brug som deres sted? Udviklingsplatformen inviterer til åben dialog, hvor aktører inden for den frie scenekunst kan komme og give deres indspark.

Dialogmøde om kunstnerisk workspace
D. 26. februar kl. 15 – 16.30
Udviklingsplatformen for Scenekunst
Otto Busses Vej 5A, Bygn. 048
2450 København SV

Fakta om bevillingen

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har givet en bevilling på foreløbig 3,2 millioner kr. til de første 2 år. Bikubenfonden har givet en bevilling på foreløbig 4 millioner til samme periode. Betinget af en midtvejsevaluering i 2022 gives yderligere samme bevillinger til de resterende 2 år af strategiperioden.

Bevillingerne til den nye aftaleperiode er givet på baggrund af en revideret strategi, hvor Udviklingsplatformen har skærpet sit fokus til fire indsatsområder: Forbedrede produktionsvilkårene for den frie scenekunst; styrkelse af entreprenørskabet og internationaliseringen i den frie scenekunst; øget sammenhængskraft og samarbejde i dansk scenekunst, og sidst øget synliggørelse af den frie scenekunst.

Se den reviderede stategi for 2020-24 her.