Fagpolitiske indsatser


Bedre arbejdsvilkår for frie scenekunstnere

Udviklingsplatformen faciliterer en arbejdsgruppe på tværs af brancheorganisationer, som deler viden om det frie scenekunstfelts arbejdsvilkår og behov. Herunder diskuterer og undersøger vi mulige modeller, som kan styrke arbejdsforholdene inden for det koreografiske felt og det frie scenekunstfelt generelt.

Arbejdsgruppen består af: De Frie Koreografer, Brancherådet for Scenedans, Uafhængige Scenekunstnere, Performing Arts Platform Aarhus og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Se også:
Paneldebat på Kulturmødet Mors fredag d. 26 august 2022 kl 10:30 – 11:30
Return on Investment – Får vi nok kunst ud af kunstnerne?

Se også nyhed om undersøgelse af indkomst blandt uafhængige scenekunstnere inden for det koreografiske felt


Beskatning af projektstøtte blandt frie scenekunstnere

Flere frie scenekunstnere har siden 2021 desværre oplevet at blive beskattet personligt, samt at skulle betale AM bidrag af deres projektstøttemidler, når de har ansøgt om projektstøtte i deres CPR-nummer gennem Statens Kunstfond under Slots- og Kulturstyrelsen.

Som opfølgning på et online case–sharing møde om beskatning af projektstøtte den 20. januar 2022 stod Udviklingsplatformen for en case-indsamling blandt den frie scenekunsts aktører.

Formålet er at skabe et overblik over situationen med henblik på at finde løsninger for de berørte aktører, samt identificere klare retningslinjer for ansøgning om projektstøttemidler – uden at de ansøgende scenekunstnere risikerer alvorlige økonomiske konsekvenser. Udviklingsplatformen er i tæt dialog med feltets aktører og Slots- og Kulturstyrelsen.


Bæredygtig scenekunst

Udviklingsplatformen er tovholder på den danske del af et større samarbejdsprojekt mellem Arts Council of England og Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark om bæredygtig turné og udveksling i samarbejde med Julie’s Bicycle.

Udviklingsplatformen er initiativtager til en Udlånsbank for scenekunstudstyr. Formålet er at skabe en bæredygtig cirkulation af teknisk udstyr blandt scenekunstens aktører. Teknisk udstyr købt for kulturstøttekroner skal komme flest mulige i scenekunstbranchen til gode, i stedet for at samle støv på et lager. Se udlånsbanken her +

Udviklingsplatformen er desuden partner på ReThink Scenekunst – et nyt samarbejde på tværs af teatre, kompagnier, producenter og scenekunstorganisationer i hele Danmark, som sætter fokus på at skabe en bæredygtig dansk scenekunst. ReThink Scenekunst ledes af Bæredygtigscenekunst.nu


Bedre vilkår for Ny-cirkus i Danmark

Der er mange topprofessionelle ny-cirkus-artister i Danmark. Men de kæmper en daglig kamp for at overleve i deres fag. Dansk Artistforbund og Udviklingsplatformen for Scenekunst er gået sammen om at klæde udvalgte ny-cirkusartister bedre på til at kunne kæmpe for hele branchen.


TASK FORCE for den frie scenekunst under Corona/Covid-19

’TASK FORCE for den frie scenekunst’ blev dannet i forbindelse med den første Corona-nedlukning i foråret 2020. Gruppen har siden holdt fast i at mødes jævnligt for at diskutere situationen for de frie scenekunstnere generelt, og som den har udviklet sig under pandemien. TASK FORCE bestod af en række scenekunstorganisationer og freelancere, der opererer inden for den frie scenekunst, og mødes som udgangspunkt én gang månedligt for at diskutere den frie scenekunsts aktuelle behov og udfordringer.

TASK FORCE var i løbende dialog med Projektstøtteudvalget for Scenekunst og videreformidlede aktuelle udfordringer og mulige løsningsforslag relateret til corona. Læs mere om TASK FORCE for den frie scenekunst

Se også artiklerne:
International turné i en coronatid – Udviklingsplatformen

”Væk som en støvsky i vinden” – Hvad er konsekvensen for den frie scenekunst, når de store festivaler aflyser?


Dialogfora

Udviklingsplatformen er i tæt dialog med de fleste af scenekunstbranchens organisationer og bidrager ofte som samarbejdspartner på forskellige større brancheevents med politisk dagsorden. Det kan være på Kulturmødet, på Folkemødet eller under Det frie felts festival, Waves festival, PRIDE m.fl.


Nordiske samarbejder

Det nordiske samarbejde er vigtigt i forhold til udveksling af ”best practice” på en lang række scenekunstfaglige områder. Selvom vi ligner hinanden meget, er der stor forskel på støttestrukturer og organisationsformer på tværs af Norden.  

UP er den del af arbejdet under Øresundskomitéen, der arbejder for bedre udveksling mellem Danmark og Sverige. UP har et godt samarbejde med flere nordiske ambassader og scenekunstneriske organisationer.


EU-samarbejde

UP har indgået partnerskab med fem lignende scenekunstneriske udviklingsplatforme i Europa mhp. udveksling af kunstnere landene imellem og styrkelse af best practice inden for scenekunstnerisk udvikling – særligt med fokus på identitet, diversitet og repræsentation.