”Hvis vi råber med en fælles stemme, står vi meget stærkere”

Udviklingsplatformen for Scenekunst kan kun være enige med Peter Kirk i, at frie, uafhængige scenekunstnerne har virkelig svære vilkår for at udføre deres arbejde, som han skriver i sin kommentar på ISCENE den 30 april. Scenekunstbranchen, særligt de projekt- og driftsstøttede teatre og kompagnier, er blevet økonomisk udhulet, samtidig med at lokalepriserne er steget eksplosivt i hovedstandsområdet.

I sin kommentar giver Peter Kirk dog Udviklingsplatformen superkræfter og indflydelse, som vi slet ikke besidder. Udviklingsplatformen for Scenekunst har desværre ingen indflydelse på kulturbudgetterne. Vi kan ikke tilføre feltet flere økonomiske midler til produktion af forestillinger. Udviklingsplatformen for Scenekunst er ikke en fagforening og ikke en lobby-organisation. Vi er heller ikke en fond, der uddeler penge. Udviklingsplatformen for Scenekunst er til for at fremme udviklingen af det frie felt kunstnerisk og producentfagligt. Det gør vi gennem vidensdeling, opkvalificering, netværksskabelse og faciliteter.

LÆS OGSÅ: Direktør for Teaterøen: “Mon ikke det er på tide, at der tages ordentlig fat på at skabe bedre økonomiske vilkår for en ualmindelig presset branche?”

Udbud af lokaler til en rimelig pris er rigtignok en del af Udviklingsplatformen for Scenekunsts strategi. Fordi vi kan se, at behovet for prøvelokaler og et mødested er stort. Vi arbejder på højtryk for at finde lokaler, som kan anvendes til formålet. I mellemtiden har vi løbende lejet lokaler rundt om i byen, som vi gennem Open Calls tilbyder gratis til scenekunstgrupper som kunstneriske udviklingsforløb. 

Det er vigtigt at understrege, at Udviklingsplatformen for Scenekunst ikke kun er sat i verden for at være lokaleudbyder – men primært for at facilitere en faglig udvikling i miljøet; vi tilbyder hvert år en lang række programmer og aktiviteter for scenekunstnere og producenter, bl.a. mentorskaber, rådgivningsforløb, residencies, kunstneriske parløb, webinarer, workshops, seminarer og online digitale ressourcer.

Udviklingsplatformen for Scenekunst modtager 1,6 millioner kroner om året fra Statens Kunstfond til dette formål. Vi er derudover støttet af Bikubenfonden med 2 millioner kroner om året til samme formål. 

Mit opråb på ISCENE den 21. marts handlede om manglen på prøvelokaler, der er til at betale, og det vil vi meget gerne råbe højt om sammen med Peter Kirk, for at sikre kunstnerne adgang til møde- og prøvefaciliteter, de har råd til. Hvis vi råber med en fælles stemme, står vi meget stærkere – det vil vi gerne støtte op om.

LÆS OGSÅ: De skabende scenekunstnere mangler rum til kunstnerisk udvikling!