Indsamling af data på uafhængige scenekunstnere inden for det koreografiske felt

Arbejder du professionelt med dans som scenekunst? Og vil du være med til at styrke arbejdsforholdene for uafhængige scenekunstnere inden for danseområdet?


Det vil vi. Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe på tværs af brancheorganisationer, som deler viden om feltets vilkår og behov – og undersøger mulige modeller, som kan styrke arbejdsforholdene inden for det koreografiske felt og det frie scenekunstfelt generelt. I den forbindelse indsamler vi i april måned data vedrørende målgruppens arbejds- og indkomstforhold.

Vi håber, at du har tid og lyst til at bidrage til arbejdet og indberette dine data ved at udfylde nedenstående spørgeskema.

Deadline for besvarelse af spørgeskemaet er d. 30. april.
BESVAR SPØRGESKEMAET HER +

Det tager ml. 10-15 min. at udfylde spørgeskemaet. Log ind på www.skat.dk når du udfylder skemaet. Her finder du let oversigter over dine brutoindkomster m.m.

////// Vær opmærksom på at vi anonymiserer indberettede data. Det betyder at den data, som deles med arbejdsgruppen, ikke indeholder hverken navn, e-mail eller kompagninavn. /////


Venlig Hilsen

De Frie Koreografer, Performing Arts Platform Aarhus, Brancherådet for Scenedans, Uafhængige Scenekunstnere og Udviklingsplatformen for Scenekunst

Topbillede. Kropskøn af Gazart. Foto: Søren Meisner