Indsatser

Sideløbende med, at vi gennem vores programmer og events løfter den enkelte scenekunstaktør, har vi også nogle særlige indsatsområder. Fælles for dem alle er, at de på forskellig vis bidrager til at skabe bedre produktionsvilkår, sammenhængskraft og synlighed for den frie scenekunst – nationalt og internationalt.

Alle vores indsatser sker i tæt samarbejde med fonde, organisationer og forbund i scenekunstbranchen. 

Et udvalg af vores indsatser har open calls, hvor aktører kan ansøge om deltagelse eller optagelse. Her er det ofte vores samarbejdspartnere, som står for kuratering, mens det er Udviklingsplatformen, som står for koordinering, facilitering og den faglige opkvalificering.