Indsatser

Sideløbende med at vi løfter den enkelte scenekunstaktør, gennem vores programmer og events, har vi  nogle særlige indsatsområder. Fælles for dem alle er, at de på forskellig vis bidrager til at skabe bedre produktionsvilkår, sammenhængskraft og synlighed for den frie scenekunst – nationalt og internationalt. 

Alle vores indsatser sker i tæt samarbejde med fonde, organisationer og forbund i scenekunstbranchen. 

Et udvalg af vores indsatser har Open Call’s, hvor aktører kan ansøge om deltagelse eller optagelse. Her er det ofte vores samarbejdspartnere, som står for kurateringen, mens det er Udviklingsplatformen, som står for koordinering, facilitering og den faglige opkvalificering.

Aktuelle frister

Der er pt. ikke nogle aktuelle frister for vores indsatser.