Information om fonde ift. COVID-19

Har du modtaget støtte til dit projekt, men er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig? Nedenfor kan du finde en oversigt over, hvordan en række fonde, der støtter kunstneriske projekter og kulturelle formål, forholder sig til COVID-19 med henblik på bevillinger og støtte.

Listen opdateres løbende. Sidst opdateret 24. november 2020

Augustinus Fonden

 • Fonden er åben overfor, at den planlagte aktivitet kan konverteres eller omformuleres til et lignende projekt. Dette kan ske på baggrund af en skriftlig anmodning.
 • Fonden opretholder bevillingen, som er gældende 2 år fra bevillingsdatoen.
 • Aktiviteter eller projekter som ikke realiseres i fuldt omfang eller aflyses pga. corona-virus og som taber pengene helt eller delvis, vil ikke blive krævet den fulde bevilling retur. Fonden vil inden for gældende bevilling søge at bidrage til, at projektet ikke lider et tab. Alt sammen efter skriftlig redegørelse fra bevillingsmodtageren.

Læs mere her +

Bikubenfonden

 • Allerede bevilligede midler trækkes ikke tilbage.

Læs mere her +

Den jyske kunstfond

 • Retningslinjer for støttede projekter og udbetalte tilskud fra de regionale kunstfonde følger bestemmelserne i dit projekts tilsagnsbrev.

Læs mere her +

Frederiksberg Fonden

 • Behandler ansøgninger som normalt.
 • Behandler henvendelser om ændringer i bevillingstilsagn til projekter, der påvirkes af aflysninger, udsættelser o.lign. Ret henvendelse og få skriftlig bekræftelse på ønske om ændringer.

Læs mere her +

Louis-Hansen Fonden

 • Kontakt fonden, hvis dit projekt er berørt.
 • Projekter er aflyst/må aflyses p.g.a COVID-19 udbruddet: Bevillingen opretholdes som udgangspunkt til dækning af allerede afholdte udgifter. Efter omstændighederne kan denne dækning ske pro rata mellem Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og andre deltagende fonde og bidragydere.
 • Projekter, som udskydes til senere afholdelse: Bevillingen opretholdes.
 • I forbindelse med væsentlige ændringer af støttede projekter (herunder udskydelse eller aflysning), rettes henvendelse til fonden med beskrivelse af den konkrete situation.

Læs mere her +

Nordisk kulturkontakt

 • Projekter, der endnu ikke er påbegyndt, som har modtaget støtte fra et nordisk eller nordisk-baltiske støtteprogram, kan ansøge om ændring i projektplanerne.
 • Projekter, der allerede er startet, men er blevet aflyst grundet COVID-19, skal stadig sende slutrapport og redegøre for, hvorfor projektet ikke kunne gennemføres, samt redegøre for hvilke udgifter projektet har haft indtil aflysning. Ubrugte midler skal tilbagebetales.

Læs mere her +

Slots- og Kulturstyrelsen/Statens Kunstfond: Støttede projekter og udbetalte tilskud – generelt

 • Udsættelse eller væsentlige ændringer af projekt: Kontakt sagsbehandler, der har underskrevet brev med tilsagn.
 • Udsættelse af regnskaber: Kontakt sagsbehandler der har underskrevet brev med tilsagn for at fastsætte ny frist.
 • OBS – der er den 27. oktober 2020 indgået ny politisk aftale, der forlænger en lang række kompensationsordninger og hjælpepakker og samtidig etableres en række nye ordninger. Når ordningerne er på plads og kan søges, vil det fremgå i oversigten herunder.
 • OBS: Den midlertidige kunststøtteordning er blevet forlænget til den 31. januar 2021. Forlængelsen af ordningen er under udarbejdelse og kommer til at fremgå på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside snarest muligt

Læs mere her +

Statens Kunstfond

 • Kunstnere der har fået støtte til aktiviteter, der ikke kan gennemføres grundet COVID-19 beholder deres tilskud.
 • Hvis projekt udsættes, eller der sker væsentlige ændringer i projektet, skal sagsbehandler kontaktes.

Læs mere her (Statens Kunstfond) + 

Læs mere her (Slots- og Kulturstyrelsen) + 

Øernes Kunstfond

 • Retningslinjer for støttede projekter og udbetalte tilskud fra de regionale kunstfonde følger bestemmelserne i dit projekts tilsagnsbrev.

Læs mere her +