Internationalisering

Vi arbejder målrettet for at styrke internationaliseringen af den danske frie scenekunst, ofte i samarbejde med forskellige aktører i scenekunstbranchen.Det gør vi ved at formidle viden og styrke erfaringsudveksling omkring international turne, markedsmuligheder, strategier og netværk. Konkret gør vi det gennem vores mentorprogram og rådgivningsforløb og vores digitale vidensdeling UPgrade om international turne i UPgrade værktøjskassen Go International.

Vores tilgang er ofte kompetenceløft via ”klæd på forløb”, hvor scenekunstnere får viden og netværk til at optimere deres deltagelse på internationale platforme. F.eks. under CPH STAGE International Days, Tanzmesse, Cinars eller Ed Fringe Festival.

Igennem vores aktiviteter bidrager vi til at eksponere danske kunstnere og værker for internationale opkøbere og hjælper til at sætte rammerne for dette møde via netværksarrangementer. Primært under CPH Stage, men også til Det Frie Felts Festival.

I vores eventprogram sætter vi jævnligt fokus på internationalisering gennem faglige seminarer og workshops. Se vores kalender her.


SCENEKUNSTUDVEKSLING MELLEM DANMARK OG ENGLAND MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

I samarbejde med Julie’s Bicycle, Arts Council England og Udviklingsplatformen for Scenekunst udbyder Projektstøtteudvalget for Scenekunst et udviklingsprogram, som har til formål at hjælpe scenekunstaktører i England og Danmark med sammen at udvikle bæredygtige og innovative tilgange til international turné, samarbejde og co-produktion

Dette udviklingsprogram bygger på Arts Council England og Julie’s Bicycle’s ’Accelerator Program’; et uddannelses-, ledelses-, udvekslings- og mentorprogram, der hjælper kulturelle organisationer med at fremme deres bæredygtige praksis.

DE UDVALGTE DELTAGERE ER:

Deltagerne er udvalgt af Statens Kunstfond og Arts Council England på baggrund af et OPEN CALL. Ansøgningsfristen var d. 29 november 2021.

Læs mere om programmet her +


DIGITAL PRESENCE 
CPH STAGE International Days 2021

For at styrke internationaliseringen af den frie scenekunst har Udviklingsplatformen siden 2017 været samarbejdspartner på CPH STAGE International Days.

I 2021 samarbejder vi med CPH STAGE omkring projektet DIGITAL PRESENCE, som har til formål at styrke danske scenekunstnere i det paradigmeskift, der sker i at arbejde internationalt i en tid, hvor meget rykker online og toneangivende festivaler og markeder planlægges i hybrid format. CPH STAGE gik foran med en virtuel version af de internationale og danske branchedage i maj 2020 – og gjorde i samarbejde med danske kunstnere de første erfaringer omkring digital showcasing og pitching. DIGITAL PRESENCE bygger videre på disse erfaringer.

Projektet DIGITAL PRESENCE har fokus på en digital formidling af scenekunst. I samarbejde med CPH STAGE klæder vi de udvalgte danske showcase deltagere på CPH STAGE på til at agere i en digital – eller hybrid – international showcase kontekst. Med to workshops i digital showcasing løfter vi deltagernes kreative kompetencer i forhold til bedst muligt at indfange den kunstneriske essens af deres værker i digitale præsentationer.

På samme måde klæder projektet de deltagere på, som er udvalgt til at pitche digitalt på CPH STAGE International Days; også her får kompetencerne og teknikkerne et løft, ligesom CPH STAGE forestår selve produktionen af deltagernes video-pitches. Alt sammen med henblik på at skabe det bedst mulige udgangspunkt for dansk scenekunst i mødet med det internationale marked. Se Digital Showcases på CPH STAGe 2021 her.

Obs. de to workshops er kun for de grupper, som er udvalg til at præsentere showcases på CPH STAGE International Days. Dvs. de er lukkede. På baggrund af de 2 workshops udformer vi guides til UPgrade, som vil være tilgængelige for alle. 

Udviklingen af en kunstnerisk digital formidling af scenekunst er også et vigtigt led i en bæredygtighedsstrategi – da evnen til at kunne veksle mellem fysisk live og online live nemt kan blive en del af den internationale arbejdspraksis fremover.


Det Frie Felts Festival 2021

Udviklingsplatformen var samarbejdspartner på Det Frie Felts Festival 2021 sammen med en række andre scenekunstaktører. Desuden arrangerede vi webinaret COVID-19-restriktioner som kunstnerisk benspænd d. 28. jaunar 2021, som var en del af festivalens online program, i samarbejde med Det Frie Felts Festival og Performing Arts Platform.

28. JAN 2021 | KL. 15:00 – 18:00
Webinar – COVID-19-restriktioner som kunstnerisk benspænd

En hands-on introduktion til hvordan du live-streamer et scenekunstnerisk værk – og inspiration til at arbejde kunstnerisk med Covid-19 restriktioner. 
Det Frie Felts Festivals real-life program er desværre aflyst pga. Corona.  Online arrangementer gennemføres som planlagt. På dette webinar gav
lyd- og videodesigner Søren Knud og skuespiller Lasse Steen Jensen en hands-on introduktion til tilrettelæggelse og afvikling af live-streaming. Med eksempel i det Berlin baserede kunstnerkollektiv Gob Squad så vi på hvordan Covid-19 restriktioner kan udnyttes som dramaturgisk virkemiddel og et kunstnerisk benspænd.


CINARS 2021


8. MAR 2021 | KL. 09:00 – 17:00
Issues and strategies for international development – A four-day intensive course in March 2021 (taking place in week 10) on international strategies for the performing arts.