JULEHILSEN 2017

Her på Udviklingsplatformen vil vi gerne sige en stor tak for året der gik! Tak til alle samarbejdspartnere for godt samarbejde og tak til kursusdeltagere, oplægsholdere, klienter og beboere m.fl. for input, sparring, feedback og engagement.

2017 var året hvor vi flyttede ind på Otto Busses Vej 5 i København og fik etableret et stort kontorfællesskab for scenekunstens uafhængige aktører. Pt. er vi over 30 beboere, der deler lækre kontorfaciliteter, netværk og gode ideer over frokost. Se alle beboerne her. Kom og besøg os – evt. til et af vores fyraftensmøder eller workshops. Husk, at du altid er velkommen til at bruge vores mødelokaler eller store lounge gratis. Læs mere om booking her.

Det blev også året hvor vores rådgivningstjeneste for alvor har taget fart og dermed bekræftet et stort behov for strategisk sparring og vejledning i miljøet. Pt. er omkring 10 aktører i gang med et rådgivningsforløb; nogle er endnu i den indledende fase, andre er i intense forløb med konsulenter, og en tredje gruppe er klar til at vidensdele deres nye læring. Læs mere her.

Desuden fik vi lanceret vores mentorprogram for selvproducerende scenekunstnere og producenter. På vores hjemmeside kan du se de netop offentliggjorte mentee/mentor par. Vi glæder os til at følge dem i det nye år.

Seminarrækken PRODUCERS’ PLATFORM blev kørt godt i gang. Med PRODUCERS’ PLATFORM #2 satte vi fokus på kreative producenter i det internationale landskab, og til PRODUCERS’ PLATFORM #3 gik vi i dybden med tværsektorielle samarbejder. Seminarrækken har til formål at understøtte udviklingen af producentniveauet indenfor dansk scenekunst, og du kan glæde dig til flere PRODUCERS’ PLATFORMS i 2018!

Hele 20 arrangementer fik vi arrangeret i år. Fokus har været på forretningsmodeller, organisation og ledelse, internationalisering, samarbejde i dansk scenekunst, tværsektorielt samarbejde og publikumsudvikling. Der har været organiseret pitchsessions, workshops og netværksmøder.

2-dages workshoppen: Forstå, udvid og fasthold dit publikum på Udviklingsplatformen dec. 2017

Sammen med SceNet og Det Frie Felts Festival gennemførte vi i oktober en populær bustur til de jyske scener. Busturen var DEL 1 af et samarbejdsstimulerende projekt, som skal skabe gode forudsætninger for nye samarbejder mellem etablerede scener og frie grupper på tværs af landet. DEL 2 afholdes til januar i form af et Udviklings- & Brainstormmøde under DFFF. Læs mere her.

Vi rundede året af med et brag af en julefrokost her på Udviklingsplatformen. Hele 65 deltog og vi lover allerede nu at gentage succesen næste år!

Julefrokost på Udviklingsplatformen.

Sidst men ikke mindst, er vi glade for at have fået Katrine Damkjær med på holdet som vores nye kommunikationsansvarlige. Katrine er ansat i en deltidsstilling, som hun bestrider ved siden af sin stilling som kommunikationsansvarlig på CPH STAGE.

Glædelig jul og godt nytår,

Udviklingsplatformen for Scenekunst
Aline, Sofie, Katrine og Egil