Kommunikationspraktikant til Udviklingsplatformen for Scenekunst

Udviklingsplatformen for Scenekunst søger en kommunikationspraktikant til foråret 2021.

Vil du arbejde med kommunikation i scenekunstbranchen med fokus på at formidle kunstnerisk udvikling, vidensdeling ml. aktører i miljøet og styrke samarbejder på tværs af strukturer og genre?

Vi søger en kommunikationspraktikant til at hjælpe os med en bred vifte af kommunikationsopgaver i foråret 2021. Kunstnerisk udvikling, vidensdeling og samarbejder på tværs af strukturer og genrer er gennemgående kodeord for vores indsatsområder og aktiviteter. I løbet af året er vi afsender på en række programmer, workshops, seminarer/webinar og netværksmøder. Udviklingsplatformen for Scenekunst står lige nu i en spændende tid, hvor vi er ved at etablere et nyt kunstnerisk workspace for den frie scenekunst i Storkøbenhavn. Det betyder bl.a. at vi skal til at søsætte nye programmer og formater – og tilpasse vores kanaler og kommunikation derefter.

Det bliver din opgave at bidrage til eksekveringen og videreudviklingen af vores daglige kommunikation og kanaler. Du kommer bl.a. til at formulere tekst og kommunikere vores programmer, aktiviteter og indsatsområder via vores digitale platforme og nyhedsbrev. Du kommer særligt til at sidde med det daglige ansvar for at opdatere vores facebook-side, instagram og linkedin med aktuelle historier fra den frie scenekunst, vores aktiviteter og andre relevante nyheder fra Scenekunstbranchen. Desuden kommer du til at varetage forefaldende kommunikationsopgaver. Du vil blive involveret i mange forskelligartede kommunikationsopgaver, og kommer til at stifte bekendtskab med et bredt udsnit af den danske scenekunstbranche.


Periode og ansættelse

Praktikken er ulønnet. Arbejdstiden vil være fleksibel derefter. Du kan både søge en deltids- og/eller fuldtidspraktik alt afhængig af, hvad der passer ind i dit studie.

Praktikperioden er som udgangspunkt fra januar til juni 2021, men vi er fleksible i forhold til starttidspunkt og sluttidspunkt. Det er dog et krav, at du minimum kan være i praktik i 3 måneder og ca. 20-37 timer om ugen.

Arbejdssted
Arbejdet finder sted på Udviklingsplatformen for Scenekunst på Vartov, Farvergade 27, opgang D, 3. sal i København.


Hvem er du?

  • Du er studerende på en videregående uddannelse og har allerede din BA i hus.
  • Du synes det er sjovt at bruge de sociale medier, og ved hvordan man bruger de forskellige platforme bedst
  • Du arbejder selvstændigt, og er god til at formulere dig skriftligt.
  • Du er ansvarsbevidst, fleksibel og samarbejdsvenlig.
  • Du har let ved at sætte dig ind i CMS (kendskab til wordpress er en fordel men ikke et krav).
  • Kendskab til eller interesse for scenekunst er en fordel, men ikke et krav.

Ansøgning sendes til:
Katrine Damkjær
Udviklingsplatformen for Scenekunst
katrine@udviklingsplatformen.dk

Ansøgningsfrist:
Send din ansøgning hurtigt muligt og senest den 15. december 2020.
Vi behandler ansøgningerne løbende.

Baggrund:
Udviklingsplatformen for Scenekunst har til formål at bidrage til udviklingen af den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre. Det sker i dialog med nationale og internationale aktører for herigennem at bidrage til et mere dynamisk, kvalificeret og mangfoldigt scenekunstmiljø i Danmark – til gavn for hele scenekunstbranchen og publikum. Udviklingsplatformen har eksisteret siden 2016, og er netop gået ind i sin anden bevillingsperiode 2020-24 med midler fra Statens Kunstfond og Bikubenfonden, som er opdragsgivere til Udviklingsplatformen.
Læs mere her: http://www.udviklingsplatformen.dk/om-os/formaal-og-strategi/