KSelekt for ansøgere

Her kan du finde praktisk og teknisk info om KSelekt. Både som ansøger til KSelekt og som kompagni/kunstner, der er blevet en del af KSelekt-samarbejdet. KSelekt er et samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater. Udviklingsplatformen for Scenekunst er koordinator og rådgiver på samarbejdet.

Ansøgningsproces

Hvem kan søge KSelekt?

Teatre, scenekunstgrupper, kunstnere, kompagnier eller andre som producerer professionel scenekunst og har en planlagt eller eventuelt færdig produktion, som er støttet af Statens Kunstfond eller Københavns Kommune og ønskes optaget i KSelekt.

Følgende kan ikke søge KSelekt: Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1.

Sådan søger du KSelekt

Du ansøger gennem Statens Kunstfond.
Ansøgningsfristen for sæson 24/25 er den 22. juni 2023 kl. 14.00

Læs mere her

Vær opmærksom på, at ansøgningsproceduren til KSelekt ikke indeholder mulighed for at ansøge om midler. Det er kun muligt at søge KSelekt for en sæson ad gangen.

Hvis du søger både om projektstøtte og optagelse i KSelekt til samme forestilling, vil din ansøgning til projektstøtte ikke blive afvist på baggrund af, at din forestilling ikke bliver optaget i KSelekt. Det er to forskellige ordninger.

Kontraktindgåelse

Efter indledende samtaler med UP, indgår de udvalgte kompagnier kontrakt med Det Kongelige Teater om perioden og vilkårene på Lille Scene. I denne fremgår get-in og get-out, samt spilletidspunkter.

OBS: Spilletidspunkterne må først offentliggøres, når kontrakten mellem Det Kongelige Teater og kompagniet er indgået, og forestillingerne ligger tilgængelige på Det Kongelige Teaters kalender her.

Krav – Dette skal du selv stå for og dække udgifter til

– Alle produktionsomkostninger, inklusive: kunstnerisk og teknisk personale under prøver og afvikling, eventuelle rejser, diæter og ophold for kompagniets personale, royalties, byg og transport af scenografi mv.

– Forsikring af egne ansatte og eventuel skade på Det Kongelige Teater

OBS: Scenografien skal være brandsikret. Kompagniet afleverer tegninger, og teateret indhenter herefter godkendelser fra brandmyndighederne

Egen markedsføring og billetsalg

Levere billetstatistik til Udviklingsplatformen for Scenekunst efter endt spilleperiode. Antal solgte billetter pr. spilledag og hvis muligt statistik på hvornår billetterne er købt

Følgende stilles til rådighed for de udvalgte forestillinger:

– Lille Scene, samt garderober og basisteknik, i en fastlagt periode til indryk, prøver og forestillinger (i udgangspunktet 3-4 uger pr. forestilling). Scenen er til rådighed dagligt fra 8:00 – 22:30. Spilletidspunkter fastlægges i samarbejde med Det Kongelige Teater

– Lille Scene har en kapacitet på 113 publikumspladser (med corona-restriktioner, dog færre.)
OBS: den eksisterende publikumsopbygning skal i udgangspunktet anvendes og må ikke fjernes/omplaceres

Det Kongelige Teaters tekniske vicevært. Den tekniske vicevært er den konkrete kontaktperson på Skuespilhuset i perioden og bistår det besøgende kompagni i praktiske anliggender i forhold til opholdet i Skuespilhuset. Den tekniske vicevært introducerer kompagniet for huset, det tekniske udstyr, mv og er kompagniets praktiske kontakt i Skuespilhuset i prøve- og spilleperioden. Den tekniske vicevært kan ikke bruges som tekniker, afvikler eller lignende

– En forhusperson fra Det Kongelige Teater (Der skal være 2 forhuspersoner i alt tilstede pr. spilleaften
– en fra stilles tilrådighed fra Det Kongelige Teater og en fra gruppen/kompagniet)

Rengøring af Lille Scene efter behov samt slutrengøring

– Kompagniernes produktioner og spilletider oprettes på Det Kongelige Teaters hjemmeside (kalenderen) med link til billetsalgsudbyder. Dette sker inden/samtidig med offentliggørelsen så det hænger sammen med salg af billetter

Ekstra omtale og samlet promovering af forestillinger udvalgt til KSelekt gennem KSelekt brand, platforme og samarbejder

Teknisk info i forhold til Lille Scene

– Lille Scene har en total kapacitet på 113 publikumspladser (færre under covid-restriktioner)
Bredde 13 m. Dybde 7 m.
OBS: den eksisterende publikumsopbygning skal i udgangspunktet anvendes og må ikke fjernes/omplaceres

– Adgangsvej: adgangsvejen til scenen er begrænset: den primære adgangsdør er 185 x 235 cm

– Scenetræk: PROLYTE x30 truss, samt 2 PROLYTE X30 truss 12 m. over publikum

– FOH rigpunkter: 500 kg elektriske kæder

– Strøm: 16,32 og 63A i begge sider

– Lyd: 2 d&b Q7 højttalere, 1 d&b Qsub, 2 D6 amps

– Mixer: Mackie 1202-vlz3

– Video: der hører IKKE en projektor til Lille Scene

– Sort dansevinyl

– Lys: se specifikationer i Tech Sheet for Lille Scene.

Kommunikation og markedsføring

Vær opmærksom på, at du som kompagni/kunstner selv er ansvarlig for og forpligtiget til at stå for billetsalg og promovering af din forestilling.

Dvs. kompagniet er selv ansvarlig for:

– At oprette billetsalg for forestillingerne på en billetportal og koordinere al kommunikation med denne (fx Teaterbilletter.dk), samt at videresende oplysninger om aftalen til DKT, inden der åbnes for salg.

– At sælge billetter til deres egne forestillinger, gennem ovennævnte billetudbyder.

– At indtaste forestillinger i TEREBA med nødvendig info + tekst + krediteringer + billede +
billetpriser + genre + målgrupper + tilgængelighed + sprog m.m.

Udviklingsplatformen for Scenekunst står for etablering og vedligeholdelse af KSelekt brand, platforme og promoveringssamarbejder. Det betyder at din forestilling, som tillæg til din egen markedsføring og synlighed på Det Kongelige Teaters hjemmeside (kalenderen), vil blive promoveret gennem KSelekts Facebookside og samarbejdspartnere. 

Det er f.eks.:

– Der udsendes en samlet pressemeddelelse på de nye udvalgte forestillinger i sæson 21/22.

– Direct mail til relevante organisationer/institutioner, hvor der opfordres til at dele KSelektforestillinger i deres netværk

– Målrettet annoncering på Facebook af forestillingen under KSelekt brand. Du vil få besked herom og du må meget gerne dele den i dit netværk – så når annoncen længere ud

Der arbejdes på at etablere promoveringssamarbejder for KSelekt

Du sender info til oprettelse i det Kongelige Teaters Kalender til KSelekt via kselekt(a)udviklingsplatformen.dk

Først når din forestilling er aktiv i Det Kongelige Teaters kalender, må du begynde dit billetsalg/offentliggøre, at du spiller på KSelekt/Lille Scene.

Husk at bruge KSelekts boilertekst og logo på dit promoveringsmateriale og på din hjemmeside, når du omtaler din forestilling.

Boilerteksten er:
‘Forestillingen spiller som en del af KSelekt. KSelekt er et samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Statens Kunstfond om at styrke udviklingen på tværs af struktur, genrer og til gensidig inspiration i det danske scenekunstmiljø’.

Statens Kunstfonds logo skal anvendes i al markedsføring af de besøgende kompagniers forestillinger: https://www.kunst.dk/kunststoette/kreditering 

Du kan downloade KSelekt logoer her.

Det Kongelige Teaters logo anvendes kun i den overordnede markedsføring af nærværende aftale:

https://kglteater.dk/om-os/presse/billeder-og-logoer

Om KSelekt

KSelekt er et nyt samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kgl. Teater, som giver plads til en række frie teaterkompagnier og kunstnere på Lille Scene i Skuespilhuset.

20 uger om året er Lille Scene et vindue til den frie, uafhængige scenekunst, hvor du kan opleve en række eksperimenterende, originale og genrebrydende forestillinger fra stærke kunstneriske profiler. Alle forestillingerne er kurateret af Statens Kunstfond.

Udviklingsplatformen for Scenekunst agerer rådgiver og koordinator mellem de udvalgte kompagnier, Det Kongelige Teater og Statens Kunstfond, med henblik på at sikre den overordnede planlægning af kompagniernes benyttelse af kapaciteten på Lille Scene og facilitere samarbejdet mellem parterne.

Spilledage og tider fastlægges i et samarbejde mellem Udviklingsplatformen og Det Kongelige Teater.

Udviklingsplatformen for Scenekunst står desuden for etablering og vedligeholdelse af KSelekt brand, platforme og promoveringssamarbejder.

Kontakt

For spørgsmål vedrørende koordinering m.m. af KSelekt-forestillinger:
kselekt(a)udviklingsplatformen.dk
Tlf. 31 25 52 36

Telefontider: Tirsdag kl. 10.00 – 14.00 og onsdag kl. 14.00 – 17.00

For spørgsmål vedrørende KSelekt-kommunikation:

Kommunikationsansvarlig
Sara Elisabeth Nedergaard
sara(a)udviklingsplatformen.dk