K:Selekt for ansøgere

Her kan du finde praktisk og teknisk info om K:Selekt. Både som ansøger til K:Selekt og som kompagni/kunstner, der er blevet en del af K:Selekt samarbejdet.

K:Selekt er et nyt samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kgl. Teater, som giver plads til en række frie teaterkompagnier og kunstnere på Lille Scene i Skuespilhuset. Udviklingsplatformen for Scenekunst er koordinator og rådgiver på samarbejdet.

Ansøgningsproces

Hvem kan søge K:Selekt?

Teatre, scenekunstgrupper, kunstnere, kompagnier eller andre som producerer professionel scenekunst, som er støttet af Statens Kunstfond eller Københavns Kommune ( herunder anses underskudsgaranti fra Københavns Kommune, som støtte fra Københavns Kommune) og har en færdig produktion eller en planlagt produktion, der ønskes udvalgt.

Følgende kan ikke søge K:Selekt: Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1.

Sådan søger du K:Selekt

Du ansøger gennem Statens Kunstfond på kunst.dk:

https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/scenekunst-optagelse-af-forestillinger-til-kselekt-i-saeson-2021-2022

Ansøgningsfristen er 15. januar 2021, kl. 23.59


Vær opmærksom på, at K:Selekt ansøgningsproceduren ikke indeholder mulighed for at ansøge om midler. Hvis du ønsker at søge om fx produktionsstøtte, genopsætningssøtte eller andet skal du søge her: Link til scenekunst for børn, unge og voksne, ansøgningsfrist 15. januar 2021.

Det er kun muligt at søge K:Selekt for sæsonen 21/22.

Hvis du søger både om projektstøtte og optagelse i K:Selekt til samme forestilling vil din ansøgning til projektstøtte ikke blive afvist på baggrund af, at din forestilling ikke bliver optaget i K:Selekt. Det er to forskellige ordninger.

Kontraktindgåelse

Efter indledende samtaler med UP indgår de udvalgte kompagnier kontrakt med Det Kongelige Teater om perioden og vilkårene på Lille Scene. I denne fremgår get-in og get-out, samt spilletidspunkter.

OBS: Spilletidspunkterne må først offentliggøres når kontrakten mellem Det Kongelige Teater og kompagniet er indgået.

Krav Dette skal du selv stå for og dække udgifter til

 • Alle produktionsomkostninger, inklusive: kunstnerisk og teknisk personale under prøver og afvikling, eventuelle rejser, diæter og ophold for kompagniets personale, royalties, byg og transport af scenografi mv.

 • Forhuspersonale, én person pr. spilleaften. (Der skal være 2 forhuspersoner i alt tilstede pr. spilleaften – en stilles til rådighed fra Det Kongelige Teater og en fra gruppen/kompagniet).

 • Forsikring af egne ansatte og eventuel skade på Det Kongelige Teater.

 • OBS: Scenografien skal være brandsikret. Kompagniet afleverer tegninger, og teateret indhenter herefter godkendelser fra brandmyndighederne.

 • Egen markedsføring og billetsalg

 • Levere billetstatistik til Udviklingsplatformen for Scenekunst efter endt spilleperiode. Antal solgte billetter pr. spilledag og hvis muligt statistik på hvornår billetterne er købt.


Følgende stilles til rådighed for de udvalgte forestillinger:

 • Lille Scene, samt garderober og basisteknik, i en fastlagt periode til indryk, prøver og forestillinger (i udgangspunktet 3-4 uger pr. forestilling). Scenen er til rådighed dagligt fra 8:00 – 22:30. Spilletidspunkter fastlægges i samarbejde med Det Kongelige Teater.

  Lille Scene har en kapacitet på 113 publikumspladser (med corona-restriktioner, dog færre.)
  OBS: den eksisterende publikumsopbygning skal i udgangspunktet anvendes og må ikke fjernes/omplaceres.
 • Teknisk vicevært, som er den konkrete kontaktperson på Skuespilhuset i perioden, og som bistår det besøgende kompagni i praktiske anliggender i forhold til opholdet i Skuespilhuset.
  Den tekniske vicevært introducerer kompagniet for huset, det tekniske udstyr, mv og er kompagniets praktiske kontakt i Skuespilhuset i prøve- og spilleperioden. Den tekniske vicevært kan ikke bruges som tekniker, afvikler eller lignende.
 • En forhusperson fra Det Kongelige Teater (Der skal være 2 forhuspersoner i alt tilstede pr. spilleaften – en fra stilles tilrådighed fra Det Kongelige Teater og en fra gruppen/kompagniet).

 • Rengøring af Lille Scene efter behov samt slutrengøring.
 • Kompagniernes produktioner og spilletider oprettes på Det Kongelige Teaters hjemmeside (kalenderen) med link til billetsalgsudbyder. Dette sker inden/samtidig med offentliggørelsen så det hænger sammen med salg af billetter.
 • Ekstra omtale og samlet promovering af forestillinger udvalgt til K:Selekt gennem K:Selekt brand, platforme og samarbejder.

Teknisk info i forhold til Lille Scene

 • Lille Scene har en total kapacitet på 113 publikumspladser (færre under covid-restriktioner)
  Bredde 13 m. Dybde 7 m.
  OBS: den eksisterende publikumsopbygning skal i udgangspunktet anvendes og må ikke fjernes/omplaceres.
  Se tegning over scenemål og loftsmål her.
 • Adgangsvej: adgangsvejen til scenen er begrænset: den primære adgangsdør er 185 x 235 cm
 • Scenetræk: PROLYTE x30 truss, samt 2 PROLYTE X30 truss 12 m. over publikum
 • FOH rigpunkter: 500 kg elektriske kæder
 • Strøm: 16,32 og 63A i begge sider
 • Lyd: 2 d&b Q7 højttalere, 1 d&b Qsub, 2 D6 amps
 • Mixer: Mackie 1202-vlz3.
 • Video: der hører IKKE en projektor til Lille Scene
 • Sort dansevinyl
 • Lys: se specifikationer i Tech Sheet for Lille Scene.

Download samlet Tech Sheet for Lille scene.

Kommunikation

Vær opmærksom på, at du som kompagni/kunstner selv er ansvarlig for og forpligtiget til at stå for billetsalg og promovering af din forestilling.

Udviklingsplatformen for Scenekunst står for etablering og vedligeholdelse af K:Selekt brand, platforme og promoveringssamarbejder. Det betyder at din forestilling, som tillæg til din egen markedsføring og synlighed på Det Kongelige Teaters hjemmeside (kalenderen), vil blive promoveret gennem K:Selekt’s facebookside og samarbejdspartnere. 

Det er f.eks.:

 • Der udsendes en samlet pressemeddelelse på de nye udvalgte forestillinger i sæson 21/22.
 • Direct mail til relevante organisationer/institutioner, hvor der opfordres til at dele K:Selektforestillinger i deres netværk
 • Målrettet annoncering på Facebook af forestillingen under K:Selekt brand. Du vil få besked herom og du må meget gerne dele den i dit netværk – så når annoncen længere ud.
 • Der arbejdes på at etablere promoveringssamarbejder for K:Selekt

Du sender info til oprettelse af kalender info til Det Kongelige Teater. Først når den er aktiv i deres kalender må du begynde dit billetsalg/offentliggøre at du spiller på K:Selekt/Lille Scene.

Husk, at bruge K:Selekt boiletekst og logo på dit promoveringsmateriale og på din hjemmeside, når du omtaler din forestilling.

Du kan downloade K:Selekt logoer her.

Boiletekst finder du i jeres aftaledokument med Det Kongelige Teater.

OM K:Selekt

K:Selekt er et nyt samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kgl. Teater, som giver plads til en række frie teaterkompagnier og kunstnere på Lille Scene i Skuespilhuset.

20 uger om året er Lille Scene et vindue til den frie, uafhængige scenekunst, hvor du kan opleve en række eksperimenterende, originale og genrebrydende forestillinger fra stærke kunstneriske profiler. Alle forestillingerne er kurateret af Statens Kunstfond.

Udviklingsplatformen for Scenekunst agerer rådgiver og koordinator mellem de udvalgte kompagnier, Det Kongelige Teater og Statens Kunstfond, med henblik på at sikre den overordnede planlægning af kompagniernes benyttelse af kapaciteten på Lille Scene og facilitere samarbejdet mellem parterne.

Spilledage og tider fastlægges i et samarbejde mellem Udviklingsplatformen og Det Kongelige Teater.

Udviklingsplatformen for Scenekunst står desuden for etablering og vedligeholdelse af K:Selekt brand, platforme og promoveringssamarbejder.

Kontakt

For spørgsmål vedrørende koordinering m.m. af K:Selekt forestillinger kontakt:

Kunstnerisk Udviklingschef
Rikke Juellund
rikke@udviklingsplatformen.dk

For spørgsmål vedrørende K:Selekt kommunikation kontakt:

Kommunikationschef
Katrine Damkjær
katrine@udviklingsplatformen.dk