Kunstnerisk udvikling

På Udviklingsplatformen fokuserer vi særligt på at facilitere og løfte den kollektive, kunstneriske undersøgelse. En kollektiv, kunstnerisk undersøgelse forstår vi som en nysgerrig, åben proces ml. to eller flere kunstneriske profiler, der ikke nødvendigvis resulterer i en færdig forestilling eller koncept.

Vi arbejder for at skabe tid og rum til eksperimenterende, kunstnerisk virksomhed. Blandt andet ved at forbedre adgangen til prøvelokaler og skabe gode vilkår for kunstnerisk udvikling.

TID I RUM – KBH / 2021 +

 TID I RUM – Folketeatret / 2021+