”Ligesom jeg løbende udvikler mig som kunstner, ville jeg også gerne udvikle mig som producent.”

For Tone Haldrup Lorenzen fra CuntsCollective har producentopgaverne som selvproducerede scenekunstner ofte være forbundet med berøringsangst og usikkerhed. Det ville hun gerne gøre op med. Derfor søgte hun Udviklingsplatformens mentorprogram. Her fortæller hun om, hvad et mentorforløb med Katrien Verwilt, Leder af Metropolis / KIT har givet hende.

Hvad var din motivation for at deltage i mentorprogrammet 2020/21?

Tone Haldrup Lorenzen: Efter jeg medstiftede CuntsCollective, skulle jeg finde mig selv i rollen som producerende kunstner. Jeg skulle lære at have mange hatte på, og rollen som producent var et nyt territorium. Det var virkelig learning by doing, med mange gode, men hårde læringsfejl.

Jeg fik hjælp og råd af kollegaer, men savnede at have et fokuseret rum, hvor jeg kunne få sparring og hjælp til de problematikker, som jeg fandt mig selv i gang på gang, i krydsfeltet mellem producent og kunstner. Ligesom jeg løbende udvikler mig som kunstner, ville jeg også gerne udvikle mig som producent. Mentorprogrammet var derfor en oplagt mulighed for at dykke ned i en del af mit arbejde, som var en tvungen nødvendighed for at kunne virkeliggøre mine projekter og visioner.  Jeg ønskede desuden at blive mere selvsikker og få en større viden i rollen som producent.

Hvilken/Hvilke udfordringer er der fokus på i dit mentorforløb?

Tone Haldrup Lorenzen: Vi arbejder med min berøringsangst og nervøsitet omkring mit arbejde som producent. Vi kigger på forskellige problemtikker, som berører de projekter CuntsCollective har kørende eller i støbeskeen. Når vi dykker ned i de forskellige problematikker, giver det mig muligheden for at se det udefra og få en udenforståendes perspektiv. Det at have et trygt rum, hvor jeg har mulighed for at dele alle mine bekymringer og tanker, har gjort at jeg kan gå tilbage til arbejdet mere klarsynet. 

Hvad har du indtil nu fået ud af at deltage i mentorprogrammet?

Tone Haldrup Lorenzen: Gennem vores samtaler kan jeg se og høre mine egne gentagelser, og jeg bliver derigennem bevidst om hvilke af disse gentagelser jeg skal reagere på og evt. ændre. Gentagelserne har givet vigtige oplysninger omkring mine vaner og autopilot handlinger, som gjorde jeg endte i de samme situationer igen og igen. Da jeg nu er opmærksom på de tendenser jeg har, kan jeg lige så stille begynde at navigere i andre retninger og prøve nye metoder.

Hvad definerer for dig en god mentor/mentee – relation?

Tone Haldrup Lorenzen: Ærlighed og tillid, hvor begge parter træder ind i et transparent og sårbart rum. Det er ikke ligefrem rocket science, men en god mentee/mentor relation for mig skal forme et trygt rum, hvorpå det er muligt at afmontere og undersøger de mange masker, der bæres på i arbejdet. At der kan deles uden censurering af tanker eller bekymringer. 


Har du fået uventede læringer i løbet af forløbet?

Tone Haldrup Lorenzen: Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville gå mere ind i funding-strategier og ledelse, men som vores forløb er rullet frem, har det været vigtigere først at gå ind i den modstand og frygt jeg forbinder med rollen som producent, da den ofte stopper mig fra at tage de nødvendige beslutninger.

Om mentee og mentor i mentorprogram 2020/21

Mentee: Tone Haldrup Lorenzen / administrerende & kunstnerisk leder, CuntsCollective

Tone Haldrup Lorenzen er en instruktør og performer som arbejder i det udvidet felt af teater og performance kunst. Hun er kunstnerisk leder for den internationale performance kompagni CunstsCollective, som hun var med til at stifte i 2018. Hendes arbejde er blevet præsenteret i Kina, USA, Indonesien og gennem Europa.

På nuværende tidspunkt har Tone projekter i Brasilien i vente, hvor hun kuraterer et residency programmet ”No Rio há uma cidade que nos separa separates” og i Zimbabwe, hvor hun samarbejder med den Zimbabwiske kunstner Bob Tefadzwa om projektet The Art of War


Mentor: Katrien Verwilt / Leder af Metropolis / KIT

Katrien Verwilt er daglig leder hos Metropolis – Københavns Internationale Teater (KIT). KIT har været drivkraft for den internationale, tværgående og nutidige scenekunst i Danmark med en årlig international sommerfestival med skiftende fokus. Katrien er særlig begejstret for moderne dans og nycirkus og har været primus motor for Nycirkus Festivalen. Nu er KITs fokus på Metropolis, et mødested for performance, kunst og byen. Katrien arbejder med hele paletten; Hun er en del af adskillige internationale netværker, kuraterer, lægger program, søger finansiering, samarbejder, producerer, afvikler, administrerer, afrapporterer – selvfølgelig i et tæt samarbejde med sine kolleger. 

Om mentorprogrammet

Udviklingsplatformens 1-årige mentorprogram retter sig mod scenekunstproducenter, selvproducerende scenekunstnere , der arbejder inden for den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre. Der optages ml. otte – ti mentees i programmet pr. år, som matches med relevante og kompetente mentorer. Fokus for forløbene er typisk en styrkelse af producentpraksis. Herunder f.eks. organisationsudvikling, økonomisk bæredygtighed, internationalisering eller publikumsudvikling m.m. Ansøgningsfristen til mentorprogrammet ligger i efteråret.

Læs mere om mentorprogrammet