Mentorprogram 2021/22: “Jeg blev skubbet i en anden retning, end jeg havde forventet”

Mentorprogram 2021/22 var nummer fire i rækken og er netop afsluttet. Udviklingsplatformen for Scenekunst har bedt et mentorpar om at gøre status på deres forløb.

Det var med et ønske om at finde retning som kunstnerisk producent i en scenekunstnerisk freelancebranche, at Stina Strange Thue ansøgte Udviklingsplatformen for Scenekunst om et forløb i mentorprogram 2021/22.

Gennem faglig og kunstnerisk sparing med mentor Marie Haugsted Mors har hun fået en større klarhed over og tillid til sine egne til- og fravalg som kunstnerisk producent og udøvende kunstner. Udviklingsplatformen for Scenekunst har spurgt mentorparret om, hvad de har fået ud af at deltage i mentorprogram 2021/22.

Læs også: Mentorprogram 2022/23: Her er de nye par

Om mentorparret

Mentee Stina Strange Thue er kunstnerisk producent hos Convoi Exceptionnel/DeLeónCompany, udøvende koreograf/danser og skribent.

Mentor Marie Haugsted Mors er kunstnerisk proceskonsulent i Den Kongelige Ballet siden 2013.

Hvad var din motivation for at deltage i mentorprogram 2021/22?

Stina Strange Thue: Jeg ansøgte om en plads i mentorprogrammet for at få faglig og kunstnerisk sparring i forbindelse med at finde retning som kunstnerisk producent i en scenekunstnerisk freelancebranche. Jeg havde, da jeg søgte, et ønske om kunne kombinere mit kunstneriske virke med produktion. Da det er en vej, der på mange måder er ubetrådt, mærkede jeg et stort behov for at sparre kollegialt med en anden i branchen.

Hvilken/Hvilke udfordringer var der fokus på i dit mentorforløb?

Stina Strange Thue: I mit forløb har vi både haft fokus på meget aktuelle udfordringer i min nuværende jobsituation, såsom at tage beslutninger om, hvilke muligheder jeg har skullet sige ja eller nej til, og kigget mere langsigtet på drømme og muligheder for at arbejde helt selvstændigt som freelance kunstnerisk producent, der kombinerer kunstnerisk virke med produktion.

Hvad har du fået ud af at deltage i mentorprogrammet som mentee?

Stina Strange Thue: Jeg har gået fra hvert mentormøde med meget større klarhed omkring mine valg. At kunne reflektere sammen med en anden, og høre perspektiver på mine tanker har været en stor hjælp i forhold til at finde vej i en lidt kaotisk tid, hvor fragmenterede og patchwork-agtige jobs har præget min hverdag. Jeg har fået mod til at træffe beslutninger ud fra mit hjerte og passion. Og det har gjort, at jeg er kommet nærmere at definere, hvilken jobsituation jeg ønsker at skabe for mig selv ud fra værdimæssige synspunkter. Det har også givet en følelse af mere kaos og flere ubekendte. Men samtidig en følelse af at kunne stå i det ukendte med tillid til fremtiden og troen på, at de valg jeg træffer, skaber sammenhæng over længere tid.

Hvad har du fået ud af at deltage i mentorprogrammet som mentor?

Marie Haugsted Mors: For det første har jeg fået et refleksionsrum foræret. Når jeg mødtes med Stina, gav vi os tid til at reflektere over, hvad det vil sige at arbejde med scenekunst. Vi talte om vores værdier og om, hvad vi er drevet af i vores arbejde. Vi talte også om, hvordan man navigerer i den åbenhed og kompleksitet, som kunstfeltet ofte byder på. Eksempelvis, hvordan træffer man de gode og meningsfulde valg, og hvordan man bringer sin faglighed i spil på den bedste måde. Det er vigtige samtaler, som skærper min tilgang til mit eget arbejde. Dernæst blev mine egne arbejdsmetoder og procestilgange mere tydelige for mig, når jeg delte dem med Stina. Og det inspirerer mig faktisk til at videreudvikle min egen måde at arbejde på.

Hvad definerer en god mentor/mentee-relation?

Stina Strange Thue: Den er båret af gensidig tillid i et åbent og trygt rum. Vores relation har i den grad båret præg af det. Derudover finder jeg det vigtigt for relationen, at der findes et fælles sprog og en forståelse for det faglige og kunstneriske. Samtidig med, at både mentor og mentee kan skubbe til hinanden for at give nye perspektiver på velkendte mønstre.

Marie Haugsted Mors: Det vigtigste er, at relationen er båret af gensidig tillid og fælles meningsfuldhed. Man skal stole på hinanden, og det skal give fagligt mening for begge parter at indgå i relationen. For os har det fungeret godt at arbejde med nogle overordnede udviklingstemaer og fokuspunkter, som relateres til aktuelle situationer, som mentee skal håndtere og navigere i. Det er vigtigt, at begge tager relationen alvorligt, holder aftaler og tager ansvar for at engagere sig i samtalerne.

Har I fået uventede læringer i løbet af forløbet?

Stina Strange Thue: Retningen for forløbet har faktisk skubbet mig i en anden retning, end jeg fra starten havde en forventning om. Forløbet har i højere grad lært mig at lytte til min intuition om, hvorvidt et projekt er meningsfuldt eller ej. At give mig selv betænkningstid og blive klarere omkring, hvad mine personlige og kunstneriske værdier er. Forløbet har også givet mig et indblik i Maries praksis og tilgang til arbejdet med kunstneriske projekter. På den måde har det givet mig et rum at spejle mine egne projekter i. Og det har været en uvurderlig ramme for forløbet.

Marie Haugsted Mors:  Jeg vil nok ikke sige at det er uventet. Men jeg har fået meget ud af at følge de forskellige kunstneriske projekter, som Stina har været involveret i, mens vi har været i mentorforløb sammen. Det er både inspirerende og sundt at få et indblik i andre scenekunstarbejderes virke.

Om mentorprogrammet

Udviklingsplatformens gratis mentorprogram skal opkvalificere scenekunstnere og producenter særligt inden for det frie felt, og være med til at bygge bro og løfte vidensniveauet i branchen.  

I det etårige mentorprogram får selvproducerende scenekunstnere eller producenter mulighed for at få sat perspektiv på deres praksis og få faglig sparring, uanset hvor de er i deres karriere.  

Via mentorprogrammet bliver de matchet med en kvalificeret mentor, som har værdifuld erfaring og indsigt relevant for netop dem. I alt mellem otte og ti mentees kan få plads i mentorprogrammet. Mentor/mentee-parrene har syv møder i løbet af programmet, og de forpligter sig ved deltagelse i programmet til at dele viden og erfaringer akkumuleret som følge af forløbet. 

Læs mere om mentorprogrammet