Mentorprogram 2021/22: Gensidig generøs, vidensudvekslende og skabende samtale

En mentor og en mentee fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i Udviklingsplatformens mentorprogram.

I takt med, at ansvaret som leder og producent voksede, ansøgte scenekunstner og kunstnerisk leder Helga Rosenfeldt-Olsen Udviklingsplatformens mentorprogram for at få hjælp til at udvikle en bæredygtig praksis. Det har hun fået gennem sin mentor Sara Topsøe-Jensen, kunstnerisk leder for Carte Blanche. Vi har spurgt dem om, hvad de ellers har fået ud af at deltage i Udviklingsplatformens mentorprogram 2021/22.

Hvad var din motivation for at deltage i Udviklingsplatformens mentorprogram?

Helga Rosenfeldt-Olsen: Jeg er kunstnerisk leder af WunschMachine, som de sidste par år er vokset. I kraft af dette er mit ansvar som leder og mine opgaver som producent også vokset. Jeg ansøgte Udviklingsplatformens mentorprogram, fordi jeg havde brug for hjælp til at bibeholde en bæredygtig praksis fra det sted jeg står nu og fremover.

Hvilke udfordringer er der fokus på i dit mentorforløb?

Helga Rosenfeldt-Olsen: Fokus er at få hjælp til at strukturere og italesætte praksis og karriere ud fra et eksistentielt ståsted, samt at skabe en bæredygtig praksis for mig som kunstner, selvproducerende scenekunster og menneske.

Hvad har du indtil nu fået ud af at deltage i mentorprogrammet?

Helga Rosenfeldt-Olsen: Jeg har fået rum til at reflektere over det sted jeg er i min kunstneriske praksis, både som skabende kunstner, leder og producent. Det har også givet mig en mulighed for at sætte ord og struktur på min praksis. Jeg er blevet udfordret til at se fremad, og det har givet mig en klarhed over utroligt mange ting. Helt konkret er det for eksempel, hvilke arbejdsopgaver jeg selv skal tage, og hvilke jeg skal få andre til at løse. Desuden hvad der er essentielt, og hvor jeg kan springe over. Det har også affødt en række eksistentielle overvejelser over, hvorfor jeg gør det, jeg gør, samt givet en større forståelse af, hvordan jeg fordeler vægten mellem det kunstnerisk skabende og producentopgaver.

Sara Topsøe-Jensen: Det er inspirerende, at kunne bruge sin egen arbejdserfaring som spejl i en relation til en andens kunstneriske virke. Det opleves som meget meningsfuldt. Den indledende workshop om mentor/mentee-relation og metode var meget inspirerende og gav nogle brugbare rammer. Ikke blot i forhold til denne kontekst, men også i andre faglige møder, hvor erfaring deles og udveksles.

Hvad definerer for dig en god mentor/mentee-relation?

Helga Rosenfeldt-Olsen: Tillid og modet til at være ærlig og sårbar. Evnen til at lytte og lysten til at blive udfordret. Lysten og modet til at modtage input og spejling.

Sara Topsøe-Jensen: At mentee selv har valgt sin mentor. Det gør, at udgangspunktet er nysgerrighed og respekt. Lysten til at fokusere på og blive optaget af mentees arbejde og situation. En gensidig nysgerrighed og respekt, samt at vores møder opleves som en samtale og ikke som en monolog, hverken den ene eller den anden vej.

Har du fået uventede læringer i løbet af forløbet? 

Helga Rosenfeldt-Olsen: Masser! Heldigvis. Sara har blandt andet virkelig hjulpet mig med at være tro mod min intuition. Jeg har haft en forventning om, at jeg skulle blive bedre til at lede et teater på ”den rigtige” måde. Gennem vores samtaler har jeg opdaget, at den bedste måde, jeg kan fortsætte min kunstneriske praksis og mit lederskab på, er ved at blive ved med at lytte og mærke efter og handle fra dette sted. Det er den rigtige måde for mig. Samtidig har Sara været god til at lytte og generøs til at byde ind med filosofiske perspektiver, der giver mig nye strukturer at opfatte verden og mit kunstneriske virke ud fra. Det er helt klart en relation og en læring, der vil blive ved med at åbne nye lag i mig lang tid fremover. Jeg er meget taknemmelig over at være en del af mentorprogrammet.

Sara Topsøe-Jensen: Det har været overraskende inspirerende at give al sit fokus til en andens kunstneriske arbejde. Det har også været meget givende at mødes i dette forum af mentorer og mentees, hvor man ikke er i konkurrence med sine kolleger, men derimod mødes i en gensidig generøs, vidensudvekslende og skabende samtale.

Om Mentorprogrammet

Udviklingsplatformens etårige mentorprogram retter sig mod scenekunstproducenter og selvproducerende scenekunstnere, der arbejder indenfor den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre. Der optages mellem otte og 10 mentees i programmet pr. år, som matches med relevante og kompetente mentorer. Fokus for forløbene er typisk en styrkelse af producentpraksis. Herunder eksempelvis organisationsudvikling, økonomisk bæredygtighed, internationalisering eller publikumsudvikling.

Læs mere om mentorprogrammet